Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Diplomová práce

Kredity 30
Rozsah 0 / 0 / 30
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant

Anotace

Cílem diplomové práce je prohloubit získané znalosti, dovednosti a zkušenosti z vypracování bakalářské práce, nabídnout studentům počítačovou podporu pro dokonalejší zpracování literárních pramenů, pro efektivní zpracování, vyhodnocování a interpretaci experimentálních dat.

Sylabus

1. Zpracování teoretické části diplomové práce, využití generátoru citací
2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce
3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech
4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů
5. Zásady formální úpravy diplomové práce
6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků diplomové práce

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi