Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Bakalářská práce

Kredity 15
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant

Anotace

Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry.

Sylabus

1. Zpracování teoretické části bakalářské práce
2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce
3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech
4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů
5. Zásady formální úpravy bakalářské práce
6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi