Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Odborná praxe

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj
praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi.
Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní
společnosti, zkušební nebo oborové výzkumné instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která
odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne,
která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní,
vývojové a výzkumné praxi.

Sylabus

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe
4.Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb, vpracování protokolu o průběhu exkurze

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi