Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Praxe

Kredity 2
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant

Anotace

Praxe zahrnuje celkem tři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických
odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student
absolvuje praktickou výchovu ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v
orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření.

Sylabus

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi