Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Inorganic Chemistry: Laboratory I

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a základními experimentálními postupy. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a sloučenin.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.
2. Základní laboratorní vybavení.
3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace, práce se zkumavkou.
4. Základnílaboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.
5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.
6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.
7. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků a jejich reakce.
8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.
9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.
10. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.
11. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.
12. Látkové bilance preparativních prací.

Literatura

Sýkorová D.: Inorganic chemistry I: Laboratory manual, VŠCHT Praha (https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/16327/mod_resource/content/0/Laboratory%20manual.pdf)

Housecroft C.E., Sharpe A.G.: Inorganic Chemistry, Person Education Limited, 4th edition, 2014

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi