Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Applied Chemical Processes

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus

1.Chemické technologie a jejich projektování

2.Úprava a transport látek v chemických výrobách

3.Energie v chemických procesech

4.Separační procesy v chemické technologii

5.Rychlost chemické reakce

6.Průmyslové chemické reaktory

7.Průmyslové katalytické reaktory

8.Heterogenní nekatalyzované reakce

9.Průmyslová krystalizace

10.Elektrochemické reakce

11.Elektrochemické procesy

12.Elektrochemické reaktory

13.Elektromembránové procesy

14.Elektrotermické procesy

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi