Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Principles of Metallurgical and Corrosion Processes

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Description of metallurgical and corrosion processes.
2. Metallurgical processes - enthalpy, entropy, Gibbs energy.
3. ΔG-T diagrams, oxidation, reduction.
4. Pyrometallurgical processes, slags.
5. Thermodynamics of liquid metal solutions.
6. Conductivity - conductors, semiconductors, electrolytes.
7. Electrolytes - dissociation, solvatation, mobility, acido-basic reactions.
8. Thermodynamic of cells, electrodes, equilibrium in electrochemical systems.
9. Potential-pH diagrams.
10. Electrochemical kinetics.
11. Mixed potential, depolarisation, electrode reactions of the hydrogen and oxygen.
12. Corrosion in electrolytes - electrochemical description.
13. Electrochemical experimental techniques, corrosion rate measurement.
14. Electrometallurgical extraction processes.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi