Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Transition Metals in Organic Synthesis

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Formalism (oxidation state, d-electron configuration, 18-electron rule).
2. Basic types of ligands (s-complexes).
3. Basic types of ligands (p-complexes).
4. Reactions in coordination sphere of transition metals (ligand substitution, oxidative addition, reductive elimination, insertion, transmetallation).
5. Nucleophilic attack on ligands coordinated to transition metals.
6. Electrophilic attack on ligands coordinated to transition metals.
7. Homogeneous catalytic reactions (hydrogenation, hydrosilation, hydrocyanation, alkene and alkyne polymerisation, carbonylation reactions).
8. Synthetic applications of transition metal hydrides, organocuprates.
9. Synthetic applications of complexes from insertion of alkenes and alkynes.
10. Synthetic applications of complexes from oxidative addition followed with insertion of alkene, alkyne and carbon monoxide (cross coupling, Heck reaction).
11. Synthetic applications of transition metal carbonyl complexes.
12. Synthetic applications of transition metal carbene complexes (reactions of nucleophilic and electrophilic carbenes, alkene metathesis, metal-catalysed decomposition of diazo compounds).
13. Synthetic applications of h3-allyl transition metal complexes.
14. Synthetic applications of transition metal h6-arene complexes (Cr(CO)3 and FeCp+ complexes).

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi