Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Catalysis

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant Ing. Martin Veselý, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

1.Principy urychlování a usměrňování chemických reakcí.
2.Heterogenní, homogenní a enzymová katalýza.
3.Struktura a vlastnosti katalytických komplexů.
4.Termodynamické limity v katalýze.
5.Kinetika katalyzovaných reakcí.
6.Transportní jevy v tuhých katalyzátorech.
7.Texturní vlastnosti katalyzátorů.
8.Testování katalytické aktivity.
9.Charakterizace katalyzátorů I (metody pro prvkovou analýzu povrchů katalyzátorů.
10.Charakterizace katalyzátorů II(metody pro texturní analýzu a měření velikosti katalytických útvarů).
11.Charakterizace katalyzátorů III (metody pro zviditelňování katalytických útvarů).
12.Dezaktivace a reaktivace katatalyzátorů.
13.Příklady nejdůležitějších aplikací katalýzy v průmyslu.
14.Environmentální aplikace katalýzy.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi