Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Organic Technology

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant prof. Ing. Libor Červený, DrSc.
doc.Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus

1. Introduction to the subject. Survey of hydrogenation and dehydrogenation processes
2. Chemical equilibrium and kinetics of hydrogenation and dehydrogenation processes
3. Technical aspects of hydrogenation and dehydrogenation processes
4. Survey of oxidations. Amoxidation
5. Kinetics and mechanism of oxidation, catalytic systems
6. Technical aspects of oxidation. Examples of typical processes
7. Halogenation, mechanism, kinetics and selectivity of chlorination
8. Technical aspects of chlorination, examples of typical processes
Fluorization, bromination. Feasible degradation of organic halogencompounds,
environmental issues.
10. Sulfonation and sulfatation, nitration - survey of reactions, technical aspects
11. Amonolysis and hydrolysis - kinetics, mechanism, examples of processes
12. Esterification, survey of acid-catalysed reactions, examples of processes
13. Alkylation - mechanism, kinetics, technology
14. Reactions catalysed by metal complexes. Hydroformylation, methatesis

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi