Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Fuel Processing and Utilization

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základního zpracování a využití fosilních a alternativních paliv. Studenti jsou seznámeni se základními technologiemi zpracování ropy, uhlí a zemního plynu, s užitnými vlastnostmi finálních produktů a se způsoby jejich distribuce. Součástí předmětu je i základní přehled kapalných a plynných alternativních paliv.

Sylabus

Osnova předmětu:
1.Ropa - původ, složení, těžba a zpracování, spotřeba
2.Atmosférická a vakuová destilace ropy, termické a katalytické krakování výše vroucích ropných frakcí
3.Katalytické hydrokrakování výše vroucích ropných frakcí, výroba vodíku, zpracování sulfanu
4.Technologie pro rafinaci a výrobu motorových paliv
5.Vlastnosti a využití motorových paliv
6.Distribuce motorových paliv
7.Výroba a vlastnosti mazacích a topných olejů
8.Alternativní kapalná motorová paliva
9.Uhlí a další pevná paliva - původ, zásoby, základní vlastnosti, těžba a zpracování
10.Pyrolýzy uhlí - produkty a zpracování
11.Zplyňování uhlí, zpracování a využití produktů
12.Plynná paliva - rozdělení, výroba, základní vlastnosti
13.Zemní plyn - výroba, zpracování, přeprava a distribuce
14.Alternativní plynná paliva - vodík, bioplyn, LPG, LNG, CNG

Literatura

Z:Modern Petroleum technology, vol. 2 Downstream, edited by Alan G. Lucas, John Wiley & Sons, Ltd 2000, ISBN 0-471-98411-6
D: J.C. Guibet: Fuels and Engines 1, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0753-X
D: J.C. Guibet: Fuels and Engines 2, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0754-8


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi