Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Hydrocarbons Analysis and Environment

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant Ing. Martin Staš, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

Osnova předmětu:
1. Základy ochrany ovzduší a strategie
2. Nástroje aplikované pro ochranu ovzduší
3. Odprašování odpadních plynů
4. Snižování emisí oxidů síry ze spalovacích procesů
5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin
6. Aparáty mokrých procesů odsiřování spalin
7. Ostatní neregenerativní procesy odsiřování spalin
8. Procesy regeneratiní
9. Emise oxidů dusíku. Primární opatření ke snižování NOx
10. Emise oxidů dusíku. Sekundární opatření ke snižování NOx a kombinované procesy
11. Čištění odpadních plynů ze spaloven odpadů
12. Základy fyzikálně chemických procesů v ochraně ovzduší (absorpce, adsorpce, katalýza)
13. Biologické procesy v ochraně ovzduší
14. Opatření k omezování emisí z motorových vozidel

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi