Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Atmosphere Analytics

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring a měření průtoku plynu potrubím.

Sylabus

Osnova předmětu:
1. Faktory ovlivňující stav matrice
2. Termodynamické vlastnosti analytů z hlediska vzorkování, úpravy vzorku a analýzy
3. Instrumentace vzorkování a úpravy vzorků plynných směsí a aerosolů
4. Kalibrace měřicích systémů
5. Měření termodynamických veličin ovlivňujících stav matrice
6. Manuální a instrumentální metody stanovení anorganických analytů v emisích
7. Manuální a instrumentální metody stanovení organických analytů v emisích
8. Manuální a instrumentální metody stanovení tuhých znečišťujících látek v emisích
9. Manuální a instrumentální metody stanovení látek vázaných na tuhé znečišťující látky
10. Metody stanovení anorganických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší
11. Metody stanovení organických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší
12. Metody stanovení tuhých znečišťujících látek při měření kvality ovzduší
13. Kontinuální monitoring stacionárních zdrojů emisí a ověřování výsledků
14. Dálková detekce znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro hodnocení kvality ovzduší

Literatura

Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7
Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6
Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X
A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi