Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Atmosphere Analytics-Laboratory

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace Z
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

1.Metody vzorkování ovzduší
2.Stanovení těkavých organických látek ve vnitřním ovzduší plynovou chromatografií
3.Stanovení amoniaku ve vnějším ovzduší indofenolovou metodou
4.Stanovení oxidů dusíku ve vnějším ovzduší chemiluminiscenční mmetodou
5.Stanovení nízkých kocentrací sulfanu v odpadním plynu
6.Stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší thorinovou metodou
7.Stanovení tuhých látek v odpadních plynech manuální gravimetrickou metodou
8.Fotometrické stanovení formaldehydu ve vnitřním ovzduší
9.Stanovení ozonu ve vnějším ovzduší ultrafialovou spektormetrií
10.Stanoivení vlhkosti plynů
11.Stanovení hlavních znečišťujících látek v odpadních plynech nedisperzní infračervenou spektrometrií
12.Potenciometrické stanovení anorganických plynných znečisťujících látek fluoru v odpadních plynech
13.Stanovení celkového plynného organického uhlíku v odpadních plynech kontinuální metodou využívající plamenového ionizačního detektoru
14.FTIR analýza odpadníách plynů

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi