Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biology of the Cell

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je věnován pokročilému základu hlavních témat buněčné biologie, a to se zřetelem na témata přednášená v předmětu Biologie I a Biologie II, a následně pak předmětu Mikrobiologie. Klíčovým záměrem je zdůraznění vztahu buněčné organisace (stavby) a buněčné funkce. Záměrem je rovněž budování základního slovníku odborné terminolgie a schopnosti chápání buňky jako jednobuěčného organismu i stavební/ funkční jednotky makroorganismu.

Sylabus

None

Literatura

Z: Cooper G., The Cell , ASM Press,2006, 978-0-87893-219-1
Z: Darnell J.,Molecular Cell Biology, Scientific American Books, 1999, 0-7167-1448-5
D: Miller R., Microbial evolution, ASM Press,2004, 978-1-55581-271-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi