Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Trends in Biotechnologies

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principu členění biotechnologií, základních charakteristik jednotlivých oblastí biotechnologií a procesů klíčových pro jejich realizaci. V průběhu výuky je prohloubeno porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy, aparáty a výrobními postupy. Předmět je zaměřen zejména na moderní trendy v biotechnologiích s ohledem na jejich aktuální potřeby a perspektivy budoucího vývoje.

Sylabus

1. Povaha biotechnologie
2. Principy mikrobiálního růstu a kinetiky enzymů
3. Bioreaktory a pokročilé fermentační technologie
4. Substráty pro biotechnologii a přípravné operace
5. Geneticky modifikované organismy v biotechnologiích
6. Mikrobiální produkce rekombinantních proteinů
7. Biotechnologie jednobuněčných řas
8. Biotechnologická aplikace extremofilů
9. Trendy v pivovarnictví
10. Trendy ve vinařství
11. Výroba biopaliv
12. Biologické zpracování odpadního vzduchu
13. Biologické čištění odpadních vod a půdy
14. Bezpečnost v biotechnologii a její vnímání veřejností

Literatura

Z: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, ISBN: 9780470054581
Z:Moo-Young M.,Comprehensive Biotechnology,Volume 3,Industrial Biotechnology and Comodity Products,Elsevier,2011, ISBN: 9780080885049
D: Najafpour G. D., Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V,.Amsterdam, 2007, ISBN: 978-0-444-52845-2
D: Rehm H.-J., Reed G., Biotechnology, WILEY-VCH, 1993, ISBN: 9783527283101
D: Rehm H.-J., Reed G., Biotechnology, Second Edition, WILEY-VCH, 1991, ISBN: 9783527283101

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi