Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biology I

Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje přehled o společných základech, vzniku a vývoji živých soustav a základních vztazích struktury a biologické funkce od úrovně molekulárních entit, přes organizaci buňky (zejména eukaryotní), tkání a pletiv až po úroveň vztahů v rámci ekosystémů. Dále uvádí základní mechanismy dědičnosti, přenosu a exprese genetické informace, ontogeneze buňky a organismů, evoluce

Sylabus

1. Biologické vědy; Vznik života a hierarchie uspořádání biologických systémů
2. Chemické základy života - význam vody, struktura a funkce (makro)molekul v živé hmotě
3. Viry; Biologická membrána
4. Buňka a evoluce buňky; Nemembránové struktury buňky
5. Buněčné organely
6. Reprodukce a ontogeneze buněk
7. Genetika - chromosomální a molekulární základy dědičnosti
8. Evoluční mechanismy
9. Rozmanitost organismů
10. Stavba a funkce rostlin
11. Rozmnožování a vývoj rostlin
12. Histologie živočichů
13. Rozmnožování a vývoj živočichů
14. Ekologie a ekosystémy

Literatura

Z:Raven P., Johnson G., Singer S., Losos J., Biology, Sevents Edition, McGraw-Hill Science, 2004, 9780072921649
Z:Reece J.B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorski P.V., Jackson R.B., Campbell Biology, Ninth Edition, Benjamin Cummings, 2010, 9780321558237

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi