Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Molecular genetics and DNA analysis

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytne orientaci v nejdůležitějších technikách analýzy nukleových kyselin, zahrnující izolaci DNA a RNA, značení těchto molekul, sekvenování DNA, analýzu vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce a porovnání dat s informacemi v databázích.

Sylabus

None

Literatura

Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 6th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2008.
Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.
Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.
Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi