Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Analytical Chemistry II

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus

1. Nejistoty a testování hypotéz v analytické chemii
2. Vibrační spektrometrie - reflexní a mikroskopická IR; NIR a Ramanova spektrometrie
3. NMR spektrometrie - relaxace, chemická výměna, zobrazování metodou NMR
4. Pokročilé techniky hmostnostní spektrometrie
5. Spřažené techniky 1 - GC-MS, LC-MS, CE-MS
6. Spražené techniky 2 - GC/LC-ICP-MS, speciační analýza, LC/GC-IR, LC-NMR
7. Povrchová analýza 1 - fotony, elektrony, ionty
8. Povrchová analýza 2 - rastrovací sondou (STM, AFM, SNOM)
9. Analýza chirálních látek - úvod do chirálních separací a chioptických metod
10. Kinetické metody analýzy
11. Radioanalytické metody
12. Biochemická analýza
13. Chemické senzory a biosenzory
14. Procesní analýza

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi