Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Electroanalytical Methods

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Theoretical fundamentals of electroanalytical chemistry
2. Low/high frequency conductometry, dielektrometry
3. Potentiometry
4. Potentiometric titration, instrumentation of potentiometric techniques
5. Constant current potentiometry
6. Electrolysis, electrogravimetry
7. Potentiostatic coulometry, coulometric titration
8. Voltammperometry
9. Voltammetry instrumentation
10. Polarography
11. AC voltammetry and electroimpedance spectroscopy (EIS)
12. Amperometry, amperometric sensors
13. Semiconductor conductivity sensors (CHEMFET, ISFET)
14. Measurement in flowing liquids - LC detectors

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi