Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus

1. Terminologie analytické chemie a měření, nejistota výsledku

2. Termodynamika protolytických rovnováh, výpočty pH

3. Titrační křivky, odhad titrační chyby acidobazických titrací

4. Výpočetní nástroje pro řešení problémů v analytické chemii - příklady řešení pomocí prg. EXCEL a MAPLE

5. Termodynamika srážecích rovnováh

6. Srážecí rovnováhy, vliv přítomnosti vlastních iontů, DOPE

7. Termodynamika komplexotvorných rovnováh

8. Algoritmus COGS

9. Vliv tvorby komplexů na srážecí rovnováhy (DOPE)

10. Termodynamika redoxních rovnováh

11. Rovnováhy v binárních systémech, kinetické metody analýzy

12. Kalibrační postupy v analytické chemii

13. Nelineární regrese

14. Zkouškový test

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi