Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

State Behaviour and Thermodynamic Properties of Fluids

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. PVT behaviour of real fluids.
2. Introduction to intermolecular forces, Lennard - Jones potential.
3. Virial equation of state.
4. Equations of state for real fluids.
5. Theorem of corresponding states and its application.
6. State bahaviour of real mixtures.
7. Thermodynamic properties of ideal gas.
8. Departure function of real gas.
9. Termodynamic properties of real fluids.
10. Calculation of heat and work at different conditions.
11. Partial molar properties.
12. Fugacity and chemical potential.
13. Phase equilibria of single component systems.
14. Vapor pressures and related properties (experimental and estimation methods).

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi