Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Processing of Physico-Chemical Data

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
doc. Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D., DSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Opakování analýzy funkcí jedné proměnné
2. Opakování analýzy funkcí více proměnných, Legendreova transformace
3. Obyčejné diferenciální rovnice: elementární metody řešení, aplikace v chemické kinetice
4. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, speciální metody (Laplaceova transformace)
5. Parciální diferenciální rovnice, formulace, použití: difuze
6. Fourierova transformace, aplikace při řešení diferenciálních rovnic
7. Fourierova transformace, aplikace ve spektroskopii
8. Základy variačního počtu, metoda Lagrangeových multiplikátorů, aplikace: statistická termodynamika
9. Základy numerické matematiky: interpolace a extrapolace, numerická derivace a kvadratura
10. Numerická řešení diferenciálních rovnic
11. Fitování funkcí
12. Základy matematické statistiky I
13. Základy matematické statistiky II
14. Návrh experimentu z hlediska statistiky a chyb

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi