Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Physics II

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc.
prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.

Anotace

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I a je věnován vybraným partiím z teorie elektromagnetického pole, kvantové mechaniky, fyziky pevných látek, jaderné fyziky a fyziky elementárních částic. Náplň předmětu je modifikována s ohledem na potřeby navazujících předmětů bakalářského studijního plánu.

Sylabus

1.Inertial and non-inertial frames of reference, relativistic dynamics, the principle of equivalence.
2.Electromagnetic field: Gauss´law, induced electric fields, induced magnetic fields,dielectrics, magnetic materials, Maxwell's equations.
3.Electromagnetic waves: Traveling, intenzity, energy transport, polarization, optical activity.
4.Photons and the wave nature of particles: Compton effect, particle-wave duality, de Broglie wavelength, the uncertainty principle.
5.Roots of the quantum theory: Schrödinger equation,interpretation of the wave function, probability density, operators.
6.Solution of the Schrödinger equation I: Particle in infinite potential well, energy level diagram.
7.Solutions of the Schrödinger equation II: Harmonic oscillator, tunneling.
8.The hydrogen atom I: Bohr theory,energy level diagram, series of spectral lines.
9.The hydrogen atom II: Quantum solution, hydrogen atom wave functions, energy eigenvalues,radial probality density, quantum numbers.
10.Atom in magnetic field: The Zeeman effect, electron spin, splitting of the spectral line.
11.Many - electron atoms: central field approximation, Pauli exclusion principle, electronic configuration, Hund's rules.
12.Fundamentals of solid state physics I: Band model, Fermi energy, intrinsic and doped semiconductor, PN transition.
13.Fundamentals of solid state physics II: Contact phenomenon, Seebeck effect, Peltier effect, piezoelectricity, photo diodes.
14.Fundamentals of nuclear physics: Properties of nuclei, radioactivity, nuclear reactions. Elementary particles: fermions and bosons, quarks and leptons, forces.

Literatura

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi