Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Control Theory

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant Ing. Hana Soušková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus

1. Matematický popis dynamického systému. Základy Laplaceovy transformace.
2. Vnější popisy dynamických lineárních t-invariantních systémů.
3. Analýza spojitých dynamických systémů. Analýza časových odezev dynamických systémů.
4. Vnitřní stavový popis dynamických lineárních systémů.
5. Stabilita systému. Metody vyšetřování stability.
6. Algebra blokových diagramů, výpočty přenosů, zpětnovazební zapojení. Regulační obvod.
7. Základní typy spojitých regulátorů, jejich statické a dynamické charakteristiky. Stabilita RO.
8. Kritéria kvality regulace v časové oblasti.
9. Empirické metody syntézy regulačních obvodů.
10. Optimální nastavení konstant PID regulátoru pomocí integrálních metod a metody optimálního modulu.
11. Návrh stavového regulátoru. Řiditelnost, pozorovatelnost.
12. Popis dynamických systémů s diskrétním časem. Z-transformace, vzorkování.
13. Diskrétní regulační obvod. Návrh diskrétního regulátoru.
14. PSD regulátory.

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi