Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Study Specialization: Laboratory

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky angličtina
Úroveň []
Garant prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Anotace

Cílem laboratoří je přiblížit základní experimentální postupy a techniky využívané ve vybrané studijní specializaci fakulty.

Sylabus

Obsahem laboratoří jsou samostatné úlohy stanovené ústavy fakult. Součástí úloh je práce s připravenou vědeckou literaturou, plánování a realizace experimentů, vyhodnocení naměřených dat a interpretace získaných výsledků experimentů. Výstupem úloh jsou laboratorní protokoly

Literatura

R: Studenti obdrží předem připravené nebo vybrané literární podklady

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi