Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si obor → Bakalářské obory → Analytická chemie

Analytická chemie

Data pro 2019/2020
Analytická a fyzikální chemie

Analytická a fyzikální chemie

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických a fyzikálně chemických metod, tak na praktické laboratorní dovednosti. Důraz je kladen na dobrý matematický, chemický a fyzikální základ, studenti se volbou povinně volitelných a doporučených předmětů mohou profilovat směrem zaměřeným buď na obecnou analytickou, nebo fyzikální chemii.

→ více
Analytická chemie životního prostředí

Analytická chemie životního prostředí

Bakalářský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Chceme-li znát kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, bez analytické chemie a jí poskytovaných dat se neobejdeme. Luštění z ruky nebo předpověď z křišťálové koule mezi současné analytické metody již nepatří. Spoléháme se na exaktní a pokud možno rychlé chemické a fyzikálně-chemické metody poskytující podklady pro vyhodnocování stavu životního prostředí a pro další rozhodování.

→ více
Analýza léčiv

Analýza léčiv

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní obor je koncipován s ohledem na potřeby farmaceutického průmyslu v oblasti analýzy a kontroly kvality léčiv. Přestože je obor orientován na analytickou chemii a analytické metody využívané ve farmaceutickém průmyslu, poskytuje zároveň i dostatečně široký a kvalitní základ v souvisejících vědních oborech. Důraz studia je kladen na chemický, matematický a fyzikální základ, na který navazují předměty zaměřené na separační, spektroskopické, bio-analytické metody a na strukturní analýzu látek včetně analýzy pevné fáze. Studenti také získají základní znalosti o principech uplatňovaných při registraci léčiv a jejich patentové ochraně.

→ více
Forenzní analýza

Forenzní analýza

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Tento studenty preferovaný studijní obor, jediný svého druhu v České i Slovenské republice, poskytuje kvalitní chemický základ, založený na přednáškách a seminářích z oborů chemie, biologie, genetiky, fyziologie člověka a toxikologie. Posluchači se seznámí se základy kriminalistiky včetně legislativních a etických otázek. Profil absolventa tohoto studijního oboru je rozšířen dalšími předměty, jako jsou soudní lékařství, bioterorismus nebo analýza drog.

→ více
Chemie a analýza potravin

Chemie a analýza potravin

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Znalosti, které získáte, pokud se rozhodnete pro studijní obor Chemie a analýza potravin, mají široké spektrum využití, promítají se prakticky do všech oborů, jejichž výuku Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT zajišťuje. V rámci studia se seznámíte se nejen se složením potravin a přírodních surovin, ale získáte i zajímavé poznatky o doplňcích stravy, fytofarmakách apod. Z pohledu odborné kompetence je důležité pochopení dynamiky změn, ke kterým dochází při kulinárním a technologickém zpracování výchozích surovin či při skladování finálních produktů účinkem fyzikálně chemických či biochemických faktorů. Právě tyto procesy, tedy vzájemné interakce přirozených složek obsažených ve vstupním materiálu, zásadně ovlivňují nejen nutriční hodnotu potravin, ale i jejich chuť, vůni, barvu či texturu. Dalším důležitým pilířem oboru je znalost moderních analytických metod, které se využívají k hodnocení zastoupení nutričně významných složek potravin, odhalování falšování či posuzování chemické bezpečnosti. Pro sledování rizikových složek, ať již přírodních toxinů, chemických reziduí či environmentálních kontaminantů, stejně jako pro forenzní šetření, se využívají špičkové instrumentální techniky, nálezy se vyhodnocují ve vztahu k aktuálním právním předpisům, jako jsou např. hodnoty maximálních limitů škodlivin. Velká pozornost je též věnována i biologicky aktivním látkám s pozitivními efekty na lidské zdraví, vedle jejich izolace z přírodních zdrojů a strukturní charakterizace, se mohou studenti seznámit i s postupy jejich cílená modifikace za účelem využití v medicíně, biologickém výzkumu, nebo v potravinářství.

→ více
Aktualizováno: 22.11.2016 19:11, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi