Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si obor → Bakalářské obory → obor: Informatika a bioinformatika

Informatika a bioinformatika

Data pro 2019/2020
Bioinformatika

Bioinformatika

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Bioinformatika je obrazně řečeno biologií v počítači. Není to ovšem klasická biologie, ale biologie na úrovni jednotlivých molekul. Obor proto poskytuje vzdělání v základních disciplínách aplikačního rámce bioinformatiky – vzdělání z oblasti chemických a molekulárně-biologických oborů kombinované s vyváženým souborem profesních znalostí a dovedností z oblasti statistiky a analýzy dat. Toto vzdělání je doplněno o základní znalosti z informatiky, především z algoritmizace a programování, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí.

→ více
Inženýrská informatika

Inženýrská informatika

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní obor je určen pro studenty, kteří inklinují k technickým a přírodovědným oborům a zajímají se o práci s výpočetní technikou. Kromě standardních vědomostí a dovedností z informatiky a informačních technologií se studenti naučí používat metod informatiky i k analýze a počítačové simulaci procesů a sběru a zpracování dat s možnostmi uplatnění v chemii, bioinženýrství, biomedicíně, monitoringu životního prostředí, ekonomii a při řízení technologických procesů. Obsahem studia jsou také informační technologie zahrnující počítačové sítě, databázové systémy, počítačovou grafiku, zpracování signálů a obrazů a využívání multimédií.

→ více
Aktualizováno: 22.11.2016 22:00, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi