Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si obor → Bakalářské obory → obor: Chemie

Chemie

Data pro 2019/2020
Analytická a fyzikální chemie

Analytická a fyzikální chemie

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických a fyzikálně chemických metod, tak na praktické laboratorní dovednosti. Důraz je kladen na dobrý matematický, chemický a fyzikální základ, studenti se volbou povinně volitelných a doporučených předmětů mohou profilovat směrem zaměřeným buď na obecnou analytickou, nebo fyzikální chemii.

→ více
Chemie

Chemie

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor vychází ze solidních základů, které si studenti vybudují dvousemestrálním studiem obecné, anorganické a organické chemie v úvodní části studia, doplněným o další dvousemestrální kursy matematiky a fyziky. Na tento základ navazují rozvíjející chemické disciplíny - fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemické inženýrství. Výuka všech těchto disciplín zahrnuje i povinné absolvování základních laboratorních kursů, na které mohou studenti dále navázat v závěru studia volitelnými laboratorními kursy. Chemicky zaměřené vzdělání je doplněno a rozvinuto disciplínami zaměřenými na informatiku, rozšířenou výukou jazyků, společensko-vědními a ekonomicky zaměřenými disciplínami.

→ více
Chemie a chemické technologie

Chemie a chemické technologie

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Fakulta chemické technologie má bohaté a dlouholeté zkušenosti z vývoje a optimalizace chemických technologií, které studentům předává v rámci studia tohoto oboru. Vedle nezbytného obecného přírodovědného a technického vzdělání (matematika, fyzika, anorganická, organická chemie, fyzikální chemie, biochemie, chemické inženýrství) nabízí bakalářský obor studentům specifické znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického a petrochemického průmyslu, o syntéze chemických specialit, o moderních metodách vývoje řízení výrobních procesů a o vztahu chemie a životního prostředí.

→ více
Vodíkové a membránové technologie

Vodíkové a membránové technologie

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Vodíkové a membránové technologie nabízejí řešení hned několika současných civilizačních problémů. Ať se jedná o úpravu a výrobu pitné vody, likvidaci ekologických zátěží nebo rozvoj čistší energetiky, například pomocí palivových článků. Studenti stejnojmenného oboru získají kvalitní teoretický přehled o chemických procesech a materiálech, které jsou v dané oblasti využívány. Díky spoluúčasti na výzkumných projektech si mohou navíc ověřit získané znalosti i prakticky a podílet se na vývoji uvedených procesů ve špičkově vybavených laboratořích.

→ více
Aktualizováno: 23.11.2016 10:59, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi