Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si obor → Bakalářské obory → obor: Kulturní dědictví a restaurování

Kulturní dědictví a restaurování

Společná charakteristika: V přijímacím řízení ke studiu ve čtyřletých bakalářských studijních oborech Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl je další podmínkou pro přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška se koná v průběhu května, o konkrétním termínu konání talentové zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2018.

*Talentová zkouška 

Data pro 2019/2020
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Čtyřletý bakalářský obor vychází ze současných poznatků a zkušeností, že pro profesionální konzervování a restaurování je nutné mít nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také vzdělání přírodovědně-technologické a chemické materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané poznatky na reálné památkové objekty ze skla a keramiky. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek (tzv. licenci k restaurování).

→ více
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Čtyřletý bakalářský obor vychází ze současných poznatků a zkušeností, že pro profesionální konzervování a restaurování je nutné mít nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také kvalitní vzdělání přírodovědné, technologické a materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané teoretické poznatky i praktické dovednosti na reálné kovové památkové objekty. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek z kovových materiálů (tzv. licenci k restaurování).

→ více
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Čtyřletý bakalářský obor vychází ze současných poznatků a zkušeností, že pro profesionální konzervování a restaurování je nutné mít nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také vzdělání přírodovědně a technologicko-materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané teoretické poznatky i praktické dovednosti na reálné památkové objekty, jejichž součástí je textilní materiál. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti Ministerstvu kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek z textilních materiálů (tzv. licenci k restaurování).

→ více
Technologie konzervování a restaurování

Technologie konzervování a restaurování

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Tříletý bakalářský obor je koncipován jako mezioborový a připravuje pro oblast památkové péče odborníky nejen s přírodovědným, technologickým a materiálovým vzděláním, ale i se vzděláním uměleckohistorickým. Velký důraz je ve studijním plánu kladen na získání praktických laboratorních dovedností i na samostatnou praktickou činnost studentů. Díky struktuře studijního oboru a dostatečné volitelnosti předmětů jsou absolventi připravováni tak, aby byli schopni v praxi působit jako technologové péče o památkové objekty, muzejní sbírky a archeologické nálezy.

→ více
Aktualizováno: 18.1.2018 09:54, Autor: Petra Kubová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi