Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si obor → Doktorské studium

Doktorské studium

Termíny

do 15. 2. 2017 Zveřejnění nabídky témat dizertačních prací          
do 13. 4. 2017 Odevzdání přihlášek                                                 
do  5. 5. 2017 Sdělení data pohovoru uchazečům                           
do  2. 6. 2017 Přijímací řízení                                                         
do  30. 6. 2017 Oznámení uchazečům o výsledku        

Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky, pouze studijní obor Aplikovaná matematika je tříletý. Student může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia. → více informací

Obory doktorských studijních programů uskutečňované na fakultách VŠCHT Praha:

Data pro 2017/2018

Fakulta chemické technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganická technologie Praha 4 roky 15
Organická technologie Praha 4 roky 20

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a technologie anorganických materiálů Praha 4 roky 12
Materiálové inženýrství Praha 4 roky 10
Metalurgie Praha 4 roky 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganická chemie Praha 4 roky 10
Makromolekulární chemie Praha 4 roky 10
Organická chemie Praha 4 roky 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Léčiva a biomateriály Praha 4 roky 20

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Praha 4 roky 25

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemické a energetické zpracování paliv Praha 4 roky 25

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biotechnologie Praha 4 roky 15

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Food Chemistry and Analysis Praha 4 roky neuvedena
Chemie a analýza potravin Praha 4 roky 20
Technologie potravin Praha 4 roky 25

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biochemie Praha 4 roky 20
Organická chemie Praha 4 roky 12

Studijní program: Mikrobiologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Mikrobiologie Praha 4 roky 15

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program: Aplikovaná matematika

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Aplikovaná matematika Praha 3 roky 5

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemické inženýrství Praha 4 roky 20
Technická kybernetika Praha 4 roky 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Analytická chemie Praha 4 roky 15
Fyzikální chemie Praha 4 roky 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Léčiva a biomateriály Praha 4 roky 20
Aktualizováno: 7.12.2016 09:41, Autor: Lenka Matějová

Přihlášky

→ žádosti na předepsaném formuláři vč. posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu 
→ životopis,
→ doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi,
→ soupis publikovaných prací,  
→ ostatních výsledky odborné činnosti,

podávejte nejpozději do 13. dubna 2017 

na děkanáty příslušných fakult,

Technická 5, 166 28 Praha 6.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi