Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si obor → Studium v kombinované formě studia

Studium v kombinované formě studia

Informace pro zájemce o studium v kombinované formě studia

Organizace výuky v kombinované formě studia je individuální. Student se nemusí účastnit výuky, ale využívá ke studiu konzultací, které jsou pro jednotlivé předměty vypisovány jejich garanty. Výjimkou jsou laboratoře, které navštěvovat musí, pro kombinovanou formu studia probíhají turnusově ve zkouškovém období, nebo před začátkem akademického roku. Pro studenty je také připraven páteční blok cvičení. 

→ Obory bakalářského studia, které je možné studovat v kombinované formě

→ Obory navazujícího magisterského studia, které je možné studovat v kombinované formě

V případě, že studentovi jeho časové vytížení dovolí, může se účastnit přednášek a cvičení bez ohledu na fakultu a studijní skupinu, do které je zařazen. Podle rozvrhu zjistí časové rozvržení daného předmětu a na prvním cvičení se s vyučujícím dohodne, že bude výuku navštěvovat (pro přednášky není tato dohoda nutná).

Pro studenty bude také připraven páteční blok cvičení z Matematiky, Obecné a anorganické chemie a Chemických výpočtů. Informace o výuce budou zveřejněny v září na děkanátech fakult a na www stránkách školy pod odkazem: Studenti – obecné informace.

Studenti kombinované formy studia mohou volit z následujících tří variant rozvržení svého studia:

  1. Student plní studijní povinnosti v termínech stanovených výnosem rektora o organizaci akademického roku stejně jako studenti prezenční formy studia, tzn. koná zkoušky ve zkouškovém období a plní podmínky stanovené pro postup mezi semestry a ročníky.
  2. Student studuje podle individuálního studijního plánu (ISP), který schvaluje děkan fakulty, a ve kterém je mu stanoveno plnění studijních povinností v jiných termínech, než připouští výnos rektora o organizaci akademického roku.
    Pokud student zvolí tuto variantu studia, musí do konce září odevzdat na děkanátu žádost o povolení ISP.
  3. Pro maximální možnost rozvolnění studia může student zvolit rozložení I. ročníku do dvou let. Do konce října musí předložit děkanovi žádost, ve které uvede, jak bude plnit studijní povinnosti I. ročníku v jednotlivých letech. Předměty si musí naplánovat do semestrů, ve kterých jsou vyučovány (tzn. zimní, letní) a musí zachovávat návaznost např. zkouška z Obecné a anorganické chemie I musí být složena před zkouškou z Organické chemie I a před Laboratoří anorganické chemie I.

Studijní povinnosti pak plní v termínech stanovených ve výnosu rektora o organizaci akademického roku. Minimální počet kreditů, potřebný pro postup mezi semestry je dán součtem kreditů ze všech předmětů, které musí v daném semestru splnit.

Pravidla a podmínky pro získání zápočtů a konání zkoušek jsou pro studenty kombinované formy studia stejné jako pro studenty prezenční formy studia. Průběžná kontrola studia v semestru se provádí u většiny předmětů formou písemných testů, na jejich výsledku pak závisí udělení zápočtu. Termíny testů jsou vypisovány ústavem a jsou pro studenty povinné.

 

Aktualizováno: 23.10.2015 10:27, Autor: Pedagogické oddělení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi