Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Bakalářské programy → Ekonomické programy (Bc.)

Ekonomické programy (Bc.)

Studium na VŠCHT Praha

Přihlásit se ke studiu

VŠCHT Praha se rozhodla navázat na předchozí zkušenosti a připravila nabídku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Ekonomické obory. V červnu úspěšně akreditovala nový bakalářský studijní program Ekonomika a management a navazující magisterský studijní program Odvětvový management (s volbou mezi specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu). Výuka začne v září 2020.

Kdo jste vy

Chcete studovat kvalitní, náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program s perspektivou dobrého pracovního uplatnění nebo dalšího studia na škole podle svého výběru v tuzemsku i v zahraničí. Víte, že management není jen o tom dobře mluvit, ale i dobře počítat. Za nedílnou součást svých kompetencí považujete schopnost studovat a pracovat v mezinárodním prostředí a v cizím jazyce.

Kdo jsme my

Jsme tým kvalitních profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří už v praktickém životě leccos dokázali, máme zkušenosti s vysokoškolskou výukou ekonomických studijních programů a od roku 2020 jsme posílili pedagogický sbor VŠCHT Praha. Chceme vás dovést k úspěšnému absolutoriu, a proto pro vás již připravujeme témata bakalářských prací.

 

profesor Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha (výška 215px)

Jsem rád, že výuku ekonomických programů zahájíme již v září, říká rektor Matějka

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spustí od září 2020 výuku nových ekonomických programů. Po souhlasném stanovisku Rady Národního akreditačního úřadu z červnového zasedání se dokončují formální procedury, takže uchazeči o bakalářský program Ekonomika a management a magisterský program Odvětvový management budou moci podávat přihlášky již v létě.

 

Celý rozhovor na Universitas.cz

 

Jak spolu začít

Podívejte se na zaměření nabízených studijních programů včetně skladby předmětů. Hlásit do programu se lze vyplněním elektronické přihlášky do 31. srpna. Pokud vás nabídka zaujala, ale potřebujete další informace, ozvěte se nám mailem na studuj.byznys@vscht.cz nebo pomocí kontaktního formuláře ↓, rádi vám odpovíme.


Ekonomika a management

Bakalářský studijní program

Program Ekonomika a management je určen absolventům středních škol. Připravuje kvalifikované odborníky pro pozice nižšího a středního managementu s velmi dobrými ekonomickými, manažerskými, jazykovými a komunikačními dovednostmi, chápající potřeby průmyslové praxe. Snadno proto najdou uplatnění ve výrobních podnicích, ale i v poradenství nebo ve službách, a díky důrazu na jazykové kompetence také v mezinárodních společnostech a obchodu. Absolventi jsou rovněž připraveni pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Odvětvový management (se specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu) nebo v kvalitních navazujících magisterských studijních programech ekonomického zaměření v tuzemsku i v zahraničí. Standardní doba studia jsou tři roky.

Více o programu

Všichni posluchači absolvují povinné předměty, kde získají nezbytné znalosti charakterizující studenta kvalitního vysokoškolského ekonomického programu v teoretických předmětech zahrnujících matematiku, statistiku a ekonomii, což je východiskem k rozvíjení klíčových znalostí a dovedností v profilujících oblastech jako jsou management, podniková ekonomika, marketing, projektový management, řízení lidských zdrojů nebo management jakosti. Současně s tím se studenti intenzivně zdokonalují v angličtině, čímž dosáhnou úrovně B2 Evropského referenčního rámce, umožňující studium a odbornou práci v cizím jazyce. Po dosažení této úrovně mohou své jazykové dovednosti dále rozvíjet zapisováním předmětů v cizím jazyce nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů. Od třetího semestru studenti volí odborné povinně-volitelné předměty, jejichž vhodnou kombinací se mohou dále profilovat v konkrétní oblasti podnikového řízení, jako je například marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo řízení podnikových procesů.

Studijní plán

Plán studijního programu Ekonomika a management

Studijní plán v PDF

Vedoucí bakalářských prací a navržená témata
 • Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.
  • Loajalita absolventů v jejich prvním zaměstnání
  • Slaďování pracovního a osobního života
 • Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.
  • Finanční analýza
  • Podnikatelský plán
  • Financial Analysis
  • Business Plan
 • prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
  • Analýza personálních procesů
  • Hodnocení motivace k práci a spokojenosti zaměstnanců
  • Personální řízení v průmyslovém podniku
  • HR Processes Analysis
  • HR Management in Industry
 • Ing. Petr Fanta, Ph.D.
  • Projektové řízení
  • Project Management
 • PhDr. Monika Hřebačková
  • Improving Processes in the Multicultural Corporate Environment
  • Multicultural Training
 • Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
  • Personální řízení v průmyslovém podniku
  • Podniková kultura v průmyslovém podniku
  • Pracovní motivace jako nástroj řízení výkonnosti ve vybraném podniku
  • Vliv používaných stylů vedení a řízení na výkonnost zaměstnanců
  • Employee Motivation as a Tool for Performance Management
  • The Impact of Management on Employee’s Efficiency
 • Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Hodnocení kvality poskytovaných služeb pomocí metody Mystery Shopping
  • Návrh komunikační kampaně vybraného podniku
  • Výkonnostní PPC reklama a nástroje internetového marketingu vybraného podniku
  • Design and Implementation of a Business Development Campaign
 • Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
  • Analýza a návrh změn procesů vybrané organizace
  • Analýza a návrh informačního systému
  • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro podporu procesů vybrané organizace
  • Analysis and Design of Business Processes in a Selected Organization
  • Information System Analysis and Design
  • Software Design and Development for Business Processes support in a Selected Organization
 • Ing. Francis Patrick Kapila, Ph.D.
  • Innovation in Environmental Technology
 • Ing. Jiří Klečka, Ph.D.
  • Ekonomická analýza podniku
 • Ing. Josef Košťálek, Ph.D.
  • Analýza procesů
 • Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.
  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
 • Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A.
  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
  • Prognózování vnějších makroekonomických vztahů v řízení vybraného podniku
  • Statistická analýza podnikatelského prostředí v ČR
  • Using Statistical Methods in Corporate Management
  • Forecasting Macroeconomic Impacts on Management
 • Ing. Petra Králová, Ph.D.
  • Komunikační strategie podniku
  • Řízení vztahů se zákazníky
  • Zavádění nového produktu
 • Ing. Miloš Krejčí
  • Získávání a nábor zaměstnanců
  • Effective recruiting
  • Talent management
 • Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.
  • Marketingová komunikace vybrané skupiny výrobků
  • Průzkum trhu pro vybranou skupinu výrobků
 • doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Implementace specifických případů pracovního práva v organizaci
 • RNDr. Václav Mácha, Ph.D.
  • Implementace nástrojů optimalizace v řízení
 • Ing. Robin Maialeh, Ph.D.
  • Ekonomická nerovnost
  • Economic Inequality
 • RNDr. Ivo Moll, CSc.
  • Směnka jako nástroj financování obchodu
  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
 • PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D.
  • Analýza komunikace na pracovišti
  • Hodnocení zaměstnanců a pracovní spokojenost
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  • Analysis of Workplace Communication
  • Employee Evaluation and Job Satisfaction
  • Employee Training and Development
 • doc. Ing. et Ing. Renata Myšková, Ph.D.
  • Posouzení finanční situace vybraného podniku
  • Řízení pohledávek ve vybraném podnikatelském subjektu
  • Zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví v praxi
 • Ing. Iveta Němečková, Ph.D.
  • Generace X, Y a Z a jejich specifika v řízení lidských zdrojů
  • Řízení a nástupnictví v rodinných firmách
  • Společenská odpovědnost organizace
 • doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, MA
  • Vybrané měkké faktory rozvoje krajských měst ČR
  • Zhodnocení přeshraniční spolupráce obcí ve vybraném euroregionu
  • Konkurenceschopnost malých měst na vybraném příkladu
 • Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.
  • Communication Challenges of Czech Employees in International Companies
  • Political Correctness (PC) and the Art of Diplomacy in International Business Communication
 • doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
  • Analýza sociálních sítí a jejich možné využití pro marketingové účely
  • Affiliate marketing a možnosti jeho dnešního využití
  • Model zákaznického internetového nákupního chování u vybraných kategorií produktů
  • Efficient E-marketing Strategy for a Company
  • Affiliate Marketing Project for a Company
  • Project of Social Networks Usage for Marketing Purposes
  • Application Project of Electronic Marketing Forms in a Company
 • doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
  • Analýza cen vybraných komodit
  • Analýza trhu ropy
  • Analýza trhu z pohledu konkrétní firmy
  • Commodity Prices Analysis
  • Oil Market Analysis
  • Firm-specific Market Analysis
 • doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.
 • Mgr. Elena Říhová, Ph.D.
  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
 • doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
  • Finanční analýza
 • Ing. Dana Strachotová, Ph.D.
  • Farmaceutický průmysl ČR v kontextu světových firem
  • Logistické požadavky na přepravní a manipulační obaly
  • Postavení podnikových útvarů údržby
 • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
  • Analýza finanční výkonnosti firmy
  • Specifika zdanění firem
  • Finanční a manažerské účetnictví
  • Analysis of Corporate Financial Performance
  • Corporate Taxation
  • Financial Reporting and Management Accounting
 • Mgr. Martin Štefl, Ph.D.
  • Critical Thinking and Intercultural Communicative Competence
  • Critical Thinking as an Employability Skill
 • Ing. Karel Šteker, Ph.D.
  • Analýza finanční výkonnosti firmy
 • Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
  • Budování korporátní identity pro start-up
  • Design jako nástroj konkurenceschopnosti ve vybraném odvětví
  • Komplexní využití sociální sítí k budování značky
 • doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
  • Poptávková analýza vybraného produktu
 • doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
  • Vícekriteriální rozhodování
  • Projektové řízení
  • Multicriteria Decision-making
  • Project Management
 • PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců/manažerů
  • Vyvážený (versatilní) leadership
 • PhDr. Jan Vašek, MSc.
  • Řízení nákupních procesů
  • Logistika
  • B2B Marketing
  • Procurement Management
  • Logistics
  • B2B Marketing
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
  • Management kvality
 • doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
  • Dopad krize COVID-19 na dodavatelské řetězce
  • The Impact of COVID-19 Crisis on Supply Chains
 • Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
  • Analýza tržního prostředí
  • Analýza podnikatelských příležitostí
  • Market Environment Analysis
  • Business Opportunity Analysis
 • doc. Ing. Dalibor Vytlačil, Ph.D.
  • Studie proveditelnosti
 • Mgr. Jana Zvěřinová
  • Improving Processes in the Multicultural Corporate Environment
  • Multicultural Training

Podmínky přijímacího řízení

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu Ekonomika a management je středoškolské vzdělání a písemná zkouška z matematiky a z angličtiny a ověření dalších předpokladů ke studiu.

Podrobné informace o přijímacím řízení

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového průměru ze všech předmětů na výročním vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a v pololetním vysvědčení ze 4. ročníku do 1,5 včetně, a to za předpokladu, že je součástí těchto předmětů Anglický jazyk i Matematika.

Splnění této podmínky může být nahrazeno úspěšným absolvováním přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Obě nebo každou jednotlivou část přijímací zkoušky může student absolvovat jedním z následujících způsobů:

 • Složením přijímací zkoušky z matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha. Za úspěšné složení se považuje získání minimálně 30 % z každé zkoušky.
 • Složením zkoušky na VŠCHT Praha nebo na jiné veřejné vysoké škole v České republice, jejíž věcný obsah a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Za absolvování obou nebo každé jednotlivé části přijímací zkoušky se považuje také absolvování minimálně jednoho semestru srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky a/nebo anglického jazyka obdobným způsobem, a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Online přijímací zkoušky

Přijímací zkouška proběhne plně online.

Podrobné informace o online zkoušce

Forma:

 • on-line prostřednictvím aplikace MOODLE VŠCHT
 • uchazeči obdrží odkaz, přihlašovací údaje a pokyny k vykonání zkoušky emailem 2 dny před konáním zkoušky
 • za úspěšné složení se považuje dosáhnutí minimálně 30% úspěšnosti ve skládané zkoušce

Termín:

 • 13. - 15. 8. 2020
 • 20. - 22. 8. 2020
 • 3. - 5. 9. 2020

Uchazeč vykoná zkoušku v termínu dle svého výběru.

Obsah:

Matematika

Absolvování testu v MOODLE VŠCHT. Na vyplnění testu je pouze jeden pokus. Časový limit je 45 minut.

Vzorový test z matematiky.

Angličtina

Uchazeči nahrají motivační dopis v angličtině. Zadání a pokyny budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce a v MOODLE VŠCHT.

Uchazeči budou v MOODLE VŠCHT zpřístupněny pouze ty části zkoušky, které se ho týkají.

Zápis do studia

Každý přijatý student obdrží před zápisem emailovou pozvánku s detailní informací.

25. 8. 2020 v 16:30 v posluchárně BIII

4. 9. 2020 v 10:00 v posluchárně BII

11. 9. 2020 v 9:00 v posluchárně BI - úvod do studia pro všechny Bc. studenty, po kterém bude následovat zápis dosud nezapsaných studentů.

 

Mám zájem o studium

Ke studiu se přihlásíte vyplněním elektronické přihlášky, kterou přijímáme do 31. srpna.

Podání přihlášky je zdarma (přestože v průběhu podání elektronické přihlášky se zobrazuje informace o neuhrazení poplatku, nenechte se zmást, skutečně nemusíte žádné peníze posílat).

Během vyplňování přihlášky budete požádáni o vložení několika příloh:

 

Přihlásit se ke studiu

 

V případě jakýchkoli dotazů zkuste otázky a odpovědi nebo nás kontaktujte na studuj.byznys@vscht.cz či formulářem níže. 

Těšíme se na vás

Ekonomové na VŠCHT Praha - Otázky a odpovědi 

Ekonomové na VŠCHT Praha - Otázky a odpovědi

 

 

Aktualizováno: 22.9.2020 18:40, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi