Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Bakalářské programy → Ekonomické programy (Bc.)

Ekonomické programy (Bc.)

Studium na VŠCHT Praha

Kdo jste vy

Chcete studovat kvalitní, náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program s perspektivou dobrého pracovního uplatnění nebo dalšího studia na škole podle svého výběru v tuzemsku i v zahraničí. Víte, že management není jen o tom dobře mluvit, ale i dobře počítat. Za nedílnou součást svých kompetencí považujete schopnost studovat a pracovat v mezinárodním prostředí a v cizím jazyce.

Kdo jsme my

Je nás více než 60 profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří už v životě leccos dokázali, a mimo jiné v uplynulých letech vybudovali prestižní studijní programy na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Od roku 2020 jsme součástí VŠCHT Praha, mezinárodně nejlépe hodnocené české technické univerzity (QS World University Ranking #355) s tradicí sahající do roku 1803.

Jak spolu začít

Od září 2020 u nás budete moci začít studovat bakalářský studijní program Ekonomika a management ↓ a navazující magisterský studijní program Odvětvový management (s volbou mezi specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu). Přijímací řízení proběhne v létě, po skončení procesu akreditace Národním akreditačním úřadem. Máte-li zájem dostávat od nás aktuální informace, dejte nám na sebe kontakt ↓.


Ekonomika a management

Bakalářský studijní program

Program Ekonomika a management je určen absolventům středních škol. Připravuje kvalifikované odborníky pro pozice nižšího a středního managementu s velmi dobrými ekonomickými, manažerskými, jazykovými a komunikačními dovednostmi, chápající potřeby průmyslové praxe. Snadno proto najdou uplatnění ve výrobních podnicích, ale i v poradenství nebo ve službách, a díky důrazu na jazykové kompetence také v mezinárodních společnostech a obchodu. Absolventi jsou rovněž připraveni pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Odvětvový management (se specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu) nebo v kvalitních navazujících magisterských studijních programech ekonomického zaměření v tuzemsku i v zahraničí. Standardní doba studia jsou tři roky.

Více o programu

Všichni posluchači absolvují povinné předměty, kde získají nezbytné znalosti charakterizující studenta kvalitního vysokoškolského ekonomického programu v teoretických předmětech zahrnujících matematiku, statistiku a ekonomii, což je východiskem k rozvíjení klíčových znalostí a dovedností v profilujících oblastech jako jsou management, podniková ekonomika, marketing, projektový management, řízení lidských zdrojů nebo management jakosti. Současně s tím se studenti intenzivně zdokonalují v angličtině, čímž dosáhnou úrovně B2 Evropského referenčního rámce, umožňující studium a odbornou práci v cizím jazyce. Po dosažení této úrovně mohou své jazykové dovednosti dále rozvíjet zapisováním předmětů v cizím jazyce nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů. Od třetího semestru studenti volí odborné povinně-volitelné předměty, jejichž vhodnou kombinací se mohou dále profilovat v konkrétní oblasti podnikového řízení, jako je například marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo řízení podnikových procesů.

Studijní plán

Plán studijního programu Ekonomika a management

Studijní plán v PDF

Podmínky přijímacího řízení

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu Ekonomika a management je středoškolské vzdělání a písemná zkouška z matematiky a z angličtiny a ověření dalších předpokladů ke studiu.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2020/21 jsou mimořádně osvobozeny od poplatku.

Podrobné informace o přijímacím řízení

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového průměru ze všech předmětů na výročním vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a v pololetním vysvědčení ze 4. ročníku do 1,5 včetně, a to za předpokladu, že je součástí těchto předmětů Anglický jazyk i Matematika.

Splnění této podmínky může být nahrazeno úspěšným absolvováním přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Obě nebo každou jednotlivou část přijímací zkoušky může student absolvovat jedním z následujících způsobů:

  • Složením přijímací zkoušky z matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha. Za úspěšné složení se považuje získání minimálně 30 % z každé zkoušky.
  • Složením zkoušky na VŠCHT Praha nebo na jiné veřejné vysoké škole v České republice, jejíž věcný obsah a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Za absolvování obou nebo každé jednotlivé části přijímací zkoušky se považuje také absolvování minimálně jednoho semestru srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky a/nebo anglického jazyka obdobným způsobem, a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Přihláška

Máte-li zájem o studium některého z těchto programů nebo se o nich chcete dozvědět více, vyplňte a odešlete nám tento formulář, my s vámi budeme počítat a mailem od nás vždy dostanete všechny aktuální informace o průběhu akreditačního procesu, termínech konání zkoušek, zahájení a výsledcích přijímacího řízení nebo termínech zápisu ke studiu. Můžete si také ověřit, jestli splňujete podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, případně se dozvědět více, jak přijímací zkouška probíhá.

Pokud se pro studium u nás rozhodnete, můžete podat přihlášku již nyní (formulář vám pošleme), my ji přijmeme a začneme ji zpracovávat hned poté, kdy bude studijní program akreditován Národním akreditačním úřadem.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na studuj.byznys@vscht.cz

* Podrobnější informace o souvislostech mezi existujícími programy MÚVS ČVUT a novými programy VŠCHT Praha.

Těšíme se na vás

 

Aktualizováno: 26.3.2020 00:34, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi