Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Bakalářské programy → Ekonomické programy (Bc.)

Ekonomické programy (Bc.)

Studium na VŠCHT Praha

VŠCHT Praha se rozhodla navázat na předchozí zkušenosti a připravila nabídku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání ekonomické obory. V současné době probíhá akreditační řízení pro bakalářský studijní program Ekonomika a management a navazující magisterský studijní program Odvětvový management (s volbou mezi specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu). Předpokládáme, že začátek výuky začne v září 2020.

Kdo jste vy

Chcete studovat kvalitní, náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program s perspektivou dobrého pracovního uplatnění nebo dalšího studia na škole podle svého výběru v tuzemsku i v zahraničí. Víte, že management není jen o tom dobře mluvit, ale i dobře počítat. Za nedílnou součást svých kompetencí považujete schopnost studovat a pracovat v mezinárodním prostředí a v cizím jazyce.

Kdo jsme my

Jsme skupina kvalitních profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří už v praktickém životě leccos dokázali, máme zkušenosti s vysokoškolskou výukou ekonomických studijních programů a od roku 2020 jsme nově součástí VŠCHT Praha.

Jak spolu začít

Podívejte se na zaměření nabízených studijních programů včetně skladby předmětů. Pokud vás nabídka zaujala, a máte-li zájem dostávat od nás aktuální informace, dejte nám na sebe kontakt ↓. Přijímací řízení proběhne v létě, po skončení procesu akreditace Národním akreditačním úřadem.


Ekonomika a management

Bakalářský studijní program

Program Ekonomika a management je určen absolventům středních škol. Připravuje kvalifikované odborníky pro pozice nižšího a středního managementu s velmi dobrými ekonomickými, manažerskými, jazykovými a komunikačními dovednostmi, chápající potřeby průmyslové praxe. Snadno proto najdou uplatnění ve výrobních podnicích, ale i v poradenství nebo ve službách, a díky důrazu na jazykové kompetence také v mezinárodních společnostech a obchodu. Absolventi jsou rovněž připraveni pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Odvětvový management (se specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu) nebo v kvalitních navazujících magisterských studijních programech ekonomického zaměření v tuzemsku i v zahraničí. Standardní doba studia jsou tři roky.

Více o programu

Všichni posluchači absolvují povinné předměty, kde získají nezbytné znalosti charakterizující studenta kvalitního vysokoškolského ekonomického programu v teoretických předmětech zahrnujících matematiku, statistiku a ekonomii, což je východiskem k rozvíjení klíčových znalostí a dovedností v profilujících oblastech jako jsou management, podniková ekonomika, marketing, projektový management, řízení lidských zdrojů nebo management jakosti. Současně s tím se studenti intenzivně zdokonalují v angličtině, čímž dosáhnou úrovně B2 Evropského referenčního rámce, umožňující studium a odbornou práci v cizím jazyce. Po dosažení této úrovně mohou své jazykové dovednosti dále rozvíjet zapisováním předmětů v cizím jazyce nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů. Od třetího semestru studenti volí odborné povinně-volitelné předměty, jejichž vhodnou kombinací se mohou dále profilovat v konkrétní oblasti podnikového řízení, jako je například marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo řízení podnikových procesů.

Studijní plán

Plán studijního programu Ekonomika a management

Studijní plán v PDF

Podmínky přijímacího řízení

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu Ekonomika a management je středoškolské vzdělání a písemná zkouška z matematiky a z angličtiny a ověření dalších předpokladů ke studiu.

Podrobné informace o přijímacím řízení

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového průměru ze všech předmětů na výročním vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a v pololetním vysvědčení ze 4. ročníku do 1,5 včetně, a to za předpokladu, že je součástí těchto předmětů Anglický jazyk i Matematika.

Splnění této podmínky může být nahrazeno úspěšným absolvováním přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Obě nebo každou jednotlivou část přijímací zkoušky může student absolvovat jedním z následujících způsobů:

  • Složením přijímací zkoušky z matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha. Za úspěšné složení se považuje získání minimálně 30 % z každé zkoušky.
  • Složením zkoušky na VŠCHT Praha nebo na jiné veřejné vysoké škole v České republice, jejíž věcný obsah a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Za absolvování obou nebo každé jednotlivé části přijímací zkoušky se považuje také absolvování minimálně jednoho semestru srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky a/nebo anglického jazyka obdobným způsobem, a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Mám zájem o studium

Vyplňte a odešlete nám tento formulář, my s vámi budeme počítat a mailem od nás vždy dostanete všechny aktuální informace o průběhu akreditačního procesu, termínech konání zkoušek, zahájení a výsledcích přijímacího řízení nebo termínech zápisu ke studiu. Můžete si také ověřit, jestli splňujete podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, případně se dozvědět více, jak přijímací zkouška probíhá.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na studuj.byznys@vscht.cz

Těšíme se na vás

 

Aktualizováno: 19.5.2020 19:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi