Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Doktorské studium

Doktorské studium

Nabídka témat dizertačních prací pro přijímací řízení do akademického roku 2019/2020

Přihlášku je nutno podat pomocí elektronického systémudo 15. dubna 2019.

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Před podáním přihlášky kontaktujte školitele uvedeného u vybraného tématu dizertační práce. Podávaná přihláška musí být školitelem podepsána.

Termíny

15. 2. 2019 Zveřejnění nabídky témat dizertačních prací      
do 15. 4. 2019 Odevzdání přihlášek 

do 10. 5. 2019 Sdělení data pohovoru uchazečům    
do 31. 5. 2019 Přijímací řízení
do 28. 6. 2019 Oznámení uchazečům o výsledku        

Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

 

Studijní programy a obory

Oborové zaměření dizertačních prací v doktorských studijních programech uskutečňovaných na základě akreditací udělených fakultám VŠCHT Praha.

Kromě níže uvedených studijních programů se pro rok 2019/2020 otvírá studijní program Bioinformatiky na FCHT.

Data pro 2020/2021
Aktualizováno: 26.4.2019 11:43, Autor: Veronika Popová

Přihláška

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,

• posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
• životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi,
• soupis publikovaných prací,  
• ostatní výsledky odborné činnosti

podávejte nejpozději do 15. dubna 2019 

prostřednictvím elektronického přihlašovacího systému  - 

a

na děkanát příslušné fakulty.

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi