Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Doktorské studium

Doktorské studium

Aktuální informace o přijímacím řízení do akademického roku 2019/2020 budou zveřejněny na počátku roku 2019.

Termíny

16. 2. 2018 Zveřejnění nabídky témat dizertačních prací          
do 16. 4. 2018 Odevzdání přihlášek                                                 
do  9. 5. 2018 Sdělení data pohovoru uchazečům                           
do  1. 6. 2018 Přijímací řízení                                                         
do  29. 6. 2018 Oznámení uchazečům o výsledku        

Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

→ více informací o podání přihlášky a přijímacím řízení

Oborové zaměření dizertačních prací v doktorských studijních programech uskutečňovaných na základě akreditací udělených fakultám VŠCHT Praha:

Data pro 2019/2020

Fakulta chemické technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganická technologie Praha 4 roky 15
Organická technologie Praha 4 roky 20

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a technologie anorganických materiálů Praha 4 roky 12
Materiálové inženýrství Praha 4 roky 10
Metalurgie Praha 4 roky 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganická chemie Praha 4 roky 10
Makromolekulární chemie Praha 4 roky 10
Organická chemie Praha 4 roky 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Léčiva a biomateriály Praha 4 roky 20

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Praha 4 roky 25

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemické a energetické zpracování paliv Praha 4 roky 25

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biotechnologie Praha 4 roky 15

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a analýza potravin Praha 4 roky 20
Technologie potravin Praha 4 roky 25

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biochemie Praha 4 roky 20
Organická chemie Praha 4 roky 12

Studijní program: Mikrobiologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Mikrobiologie Praha 4 roky 15

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemické inženýrství Praha 4 roky 20
Technická kybernetika Praha 4 roky 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Analytická chemie Praha 4 roky 15
Fyzikální chemie Praha 4 roky 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Léčiva a biomateriály Praha 4 roky 20

Fakulta chemické technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Anorganická technologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15
Organická technologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Chemie a technologie anorganických materiálů
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 12
Materiálové inženýrství
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10
Metalurgie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Anorganická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10
Makromolekulární chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10
Organická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Léčiva a biomateriály
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 25

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté)

Chemické a energetické zpracování paliv
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 25

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie (čtyřleté)

Biotechnologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Chemie a analýza potravin
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Technologie potravin
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 25

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Biochemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Organická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 12

Studijní program: Mikrobiologie (čtyřleté)

Mikrobiologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)

Chemické inženýrství
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Technická kybernetika
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Analytická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15
Fyzikální chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Léčiva a biomateriály
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Aktualizováno: 8.11.2018 17:56, Autor: Jan Kříž

Přihláška

 formulář přihlášky vč. posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu 
• životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi,
• soupis publikovaných prací,  
• ostatních výsledky odborné činnosti,

podávejte nejpozději do 16. dubna 2018 

na děkanáty příslušných fakult.

Podrobné informace →

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi