Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Doktorské studium

Doktorské studium

Nabídka témat dizertačních prací pro přijímací řízení do akademického roku 2019/2020

Přihlášku je nutno podat pomocí elektronického systémudo 15. dubna 2019.

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Před podáním přihlášky kontaktujte školitele uvedeného u vybraného tématu dizertační práce. Podávaná přihláška musí být školitelem podepsána.

Termíny

15. 2. 2019 Zveřejnění nabídky témat dizertačních prací      
do 15. 4. 2019 Odevzdání přihlášek 

do 10. 5. 2019 Sdělení data pohovoru uchazečům    
do 31. 5. 2019 Přijímací řízení
do 28. 6. 2019 Oznámení uchazečům o výsledku        

Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

 

Studijní programy a obory

Oborové zaměření dizertačních prací v doktorských studijních programech uskutečňovaných na základě akreditací udělených fakultám VŠCHT Praha.

Kromě níže uvedených studijních programů se pro rok 2019/2020 otvírá studijní program Bioinformatiky na FCHT.

Data pro 2019/2020

Fakulta chemické technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganická technologie Praha 4 roky 15
Organická technologie Praha 4 roky 20

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a technologie anorganických materiálů Praha 4 roky 12
Materiálové inženýrství Praha 4 roky 10
Metalurgie Praha 4 roky 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganická chemie Praha 4 roky 10
Makromolekulární chemie Praha 4 roky 10
Organická chemie Praha 4 roky 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Léčiva a biomateriály Praha 4 roky 20

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Praha 4 roky 25

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemické a energetické zpracování paliv Praha 4 roky 25

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biotechnologie Praha 4 roky 15

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie a analýza potravin Praha 4 roky 20
Technologie potravin Praha 4 roky 25

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biochemie Praha 4 roky 20
Organická chemie Praha 4 roky 12

Studijní program: Mikrobiologie (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Mikrobiologie Praha 4 roky 15

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemické inženýrství Praha 4 roky 20
Technická kybernetika Praha 4 roky 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Analytická chemie Praha 4 roky 15
Fyzikální chemie Praha 4 roky 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Léčiva a biomateriály Praha 4 roky 20

Fakulta chemické technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Anorganická technologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15
Organická technologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Chemie a technologie anorganických materiálů
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 12
Materiálové inženýrství
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10
Metalurgie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Anorganická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10
Makromolekulární chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10
Organická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Léčiva a biomateriály
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 25

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté)

Chemické a energetické zpracování paliv
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 25

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie (čtyřleté)

Biotechnologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Chemie a analýza potravin
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Technologie potravin
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 25

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Biochemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Organická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 12

Studijní program: Mikrobiologie (čtyřleté)

Mikrobiologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)

Chemické inženýrství
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Technická kybernetika
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Analytická chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15
Fyzikální chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 15

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Léčiva a biomateriály
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 4 roky
Kapacita 20
Aktualizováno: 26.4.2019 11:43, Autor: Veronika Popová

Přihláška

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,

• posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
• životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi,
• soupis publikovaných prací,  
• ostatní výsledky odborné činnosti

podávejte nejpozději do 15. dubna 2019 

prostřednictvím elektronického přihlašovacího systému  - 

a

na děkanát příslušné fakulty.

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi