Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Magisterské programy → Ekonomické programy (Ing.)

Ekonomické programy (Ing.)

Studium na VŠCHT

Kdo jste vy

Chcete studovat kvalitní, náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program s perspektivou dobrého pracovního uplatnění nebo dalšího studia na škole podle svého výběru v tuzemsku i v zahraničí. Víte, že management není jen o tom dobře mluvit, ale i dobře počítat. Za nedílnou součást svých kompetencí považujete schopnost studovat a pracovat v mezinárodním prostředí a v cizím jazyce.

Kdo jsme my

Je nás více než 60 profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří už v životě leccos dokázali, a mimo jiné v uplynulých letech vybudovali prestižní studijní programy na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Od roku 2020 jsme součástí VŠCHT Praha, mezinárodně nejlépe hodnocené české technické univerzity (QS World University Ranking #355) s tradicí sahající do roku 1803.

Jak spolu začít

Od září 2020 u nás budete moci začít studovat navazující magisterský studijní program Odvětvový management ↓ (s volbou mezi specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu). Přijímací řízení proběhne v létě, po skončení procesu akreditace Národním akreditačním úřadem. Máte-li zájem dostávat od nás aktuální informace, dejte nám na sebe kontakt nebo se rovnou přihlaste ↓.


Odvětvový management

Navazující magisterský studijní program

Program Odvětvový management je určen zejména absolventům bakalářských studijních programů ekonomického, technického nebo přírodovědného směru. Připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro pozice středního a vyššího managementu nebo manažery velkých a komplexních projektů, a to zejména v tuzemských i zahraničních průmyslových podnicích, podnicích obchodu, výzkumných a vývojových organizacích, a také národních i nadnárodních orgánech a organizacích tvořících a vyhodnocujících průmyslovou a inovační politiku. Je rovněž připraven pokračovat ve vzdělávání v odpovídajících doktorských studijních programech. Standardní doba studia jsou dva roky. V roce 2020 ho otvíráme ve dvou specializacích, Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu.

Další informace o programu

Podmínkou přijetí je zkouška z aplikované matematiky a z angličtiny. Zkoušku z aplikované matematiky nepožadujeme, pokud uchazeč absolvoval v bakalářském programu předměty z oblasti matematiky (včetně statistiky) v rozsahu minimálně 18 kreditů s průměrným prospěchem minimálně 2,00. Zkoušku z angličtiny nepožadujeme, pokud uchazeč prokáže její znalost na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce.

Všichni posluchači absolvují dvě třetiny předmětů společného základu, kde získají pokročilé znalostí v základních oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Schopnost odborné práce v cizím jazyce rozvíjejí zapisováním předmětů v angličtině nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů.

Specializace Projektové řízení inovací

Ve specializaci Projektové řízení inovací studenti prohlubují své kompetence zejména v oblastech všeobecného, projektového, výrobního či finančního managementu. Tomu odpovídají povinné předměty specializace, a také povinně-volitelné předměty, zapisované podle individuálního zaměření, které jsou vyučovány v angličtině. Student si tak v odborných předmětech osvojí mezinárodní standardy i anglickou terminologii. Specializaci Projektové řízení inovací je možné studovat i v kombinované formě, což ocení především zájemci, kteří již pracují nebo například pečují o děti.

Studijní plán

Studijní plán programu Projektové řízení inovací

Studijní plán v PDF

Specializace Řízení chemického průmyslu

Specializace Řízení chemického průmyslu je vhodná zejména pro studenty, kteří se chtějí uplatnit v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém, potravinářském nebo gumárenském odvětví či ochraně proti dopadům průmyslu na životní prostředí. Její součástí jsou dva povinné předměty specializace a odborná praxe, dále studenti zapisují odborné povinně-volitelné předměty, které zpravidla studují společně s posluchači technických programů univerzity; to vše z nich činí vysoce poptávané kandidáty managementu v daných odvětvích.

Studijní plán

Studijní plán programu Řízení chemického průmyslu

Studijní plán v PDF

Podmínky přijímacího řízení

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management je bakalářské nebo magisterské vzdělání a písemná zkouška z aplikované matematiky a z angličtiny a ověření dalších předpokladů ke studiu.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2020/21 jsou mimořádně osvobozeny od poplatku.

Podrobné informace o přijímacím řízení

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhli ve vysokoškolském studijním programu, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměli vážený studijní průměr horší než 2,0.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu je prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni minimálně B2 Evropského referenčního rámce.

Obě nebo každou jednotlivou podmínku může student splnit též následujícími způsoby:

  • Složením přijímací zkoušky z aplikované matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha. Za úspěšné složení se považuje získání minimálně 30 % z každé zkoušky.
  • Složením zkoušky z aplikované matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha nebo na jiné veřejné vysoké škole v České republice, jejíž věcný obsah a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu.

Splnění jedné nebo obou podmínek může být nahrazeno také absolvováním minimálně jednoho semestru srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí aplikované matematiky a/nebo anglického jazyka obdobným způsobem, a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Cizinci (kromě občanů Slovenské republiky) dále stanoveným způsobem prokáží znalost českého nebo slovenského jazyka.

Přihláška

Máte-li zájem o studium některého z těchto programů nebo se o nich chcete dozvědět více, vyplňte a odešlete nám tento formulář, my s vámi budeme počítat a mailem od nás vždy dostanete všechny aktuální informace o průběhu akreditačního procesu, termínech konání zkoušek, zahájení a výsledcích přijímacího řízení nebo termínech zápisu ke studiu. Můžete si také ověřit, jestli splňujete podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, případně se dozvědět více, jak přijímací zkouška probíhá.

Pokud se pro studium u nás rozhodnete, můžete podat přihlášku již nyní (formulář vám pošleme), my ji přijmeme a začneme ji zpracovávat hned poté, kdy bude studijní program akreditován Národním akreditačním úřadem.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na studuj.byznys@vscht.cz

* Podrobnější informace o souvislostech mezi existujícími programy MÚVS ČVUT a novými programy VŠCHT Praha.

Těšíme se na vás

 

Aktualizováno: 26.3.2020 00:40, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi