Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Výzkumné skupiny studentů → Technologie ropy a alternativních paliv

Technologie ropy a alternativních paliv

P1060503

Původní zaměření ústavu na syntetická paliva se v šedesátých letech přeměnilo na zpracování ropy v souladu se změnou surovinové základny v České republice. Vedle českých studentů studovali zde také zahraniční studenti, celkem z 25 různých států. Tito studenti tvořili asi jednu třetinu z počtu absolventů. Někteří ze zahraničních studentů úspěšně pokračovali dále v postgraduálním studiu a získali vědeckou hodnost.

→ webové stránky

Jdeme s dobou

 • Jsme moderní a rozvíjející se ústav
 • Zabýváme se nejen ropou, ale také celosvětově diskutovanou problematikou alternativních paliv
 • Reagujeme na společenskou poptávku
 • Menší ústav sdůrazem na individuální přístup ke studentům
 • Špičkové vybavení moderními přístroji a modely průmyslových procesů
 • Možnost studia na zahraničních univerzitách

Zázemí

 • Spolupráce s­ průmyslem a státní správou
 • Řešení problémů spojených se zaváděním biopaliv v ČR
 • Dlouholetá spolupráce se společnostmi Česká Rafinérská, a.s., PARAMO, a.s., MERO ČR, a.s. a dalšími významnými podniky
 • Řešení koncepčních otázek v oblasti chemického a energetického využití paliv
 • Další výzkum v rámci grantů
 • Studentské praxe vreálném provozu velkých průmyslových podniků

Ropa má budoucnost, jen je třeba znát její skutečnou hodnotu.

 

Otázky a odpovědi

Proč studovat obor zabývající se ropou?

Ropa je dnes základní surovinou pro výrobu paliv, maziv, plastů a mnoha dalších výrobků každodenní spotřeby. Prognózy zásob ropy se pohybují okolo 60–70 let, ale nacházejí se stále nová ložiska. Současné rafinérské technologie lze využít, resp. přizpůsobit i pro zpracování produktů z jiných surovin – uhlí, zemního plynu, ropných písků a břidlic nebo biomasy. Ropné produkty však ještě dlouho budou důležitou součástí našich životů. I Vy máte možnost se zasadit o jejich efektivní využití sminimalizací dopadů na životní prostředí. 

Proč se zabývat alternativními palivy?

Lze diskutovat o tom, jak moc důležitá budou, ale jedno je jisté – do budoucna se stanou neodmyslitelným zdrojem energie. Již dnes řidiči do svých aut tankují naftu s přídavkem metylesterů řepkového oleje (MEŘO) a benzín s přídavkem bioetanolu. Paliva dnes označovaná jako alternativní, ať už jsou to biopaliva, zemní plyn, vodík a některá další, mohou být zítra stejně důležitá jako paliva ropného původu. 

Najdou naši absolventi uplatnění?

Samozřejmě – a to nejen v rafineriích a petrochemickém průmyslu, státní správě, výzkumu, společnostech distribuujících paliva, maziva a další produkty, projekčních společnostech, ale i jinde, kde je poptávka po kvalifikovaných chemicích.

V nedávno provedeném průzkumu bylo zjištěno, že mezi našimi absolventy z posledních let není ani jediný nezaměstnaný.

Exkurze


Emisní měření


Aktualizováno: 16.11.2015 10:20, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi