Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Výzkumné skupiny studentů → Chemické inženýrství → Výzkumné skupiny → Laboratoř bioinženýrství a funkčních materiálů

Laboratoř bioinženýrství a funkčních materiálů

Vedoucí skupiny

Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.
e +420 220443251
b Miroslav.Soos@vscht.cz

Webové stránky laboratoře

→ http://fchi.vscht.cz/research/soos (v angličtině)

Laboratoř, kterou vede doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D., byla na Ústavu chemického inženýrství na VŠCHT Praha založena v lednu 2015. Kombinuje chemicko-inženýrský přístup s poznatky z materiálových věd, zaměřuje se zejména na problematiku z oblasti biomedicíny, bioseparačních procesů a biotechnologií. Věnuje se např. systémům, které slouží k doručování léčiv, přípravě porézních struktur pro tkáňové inženýrství, studiu interakcí buněk s různými substráty, syntéze multifunkčních porézních materiálů s laditelnou pórovitosti a distribucí velikosti pórů, optimalizaci produkce monoklonálních protilátek u savčích buněk atd.

Z experimentálního hlediska vycházíme z předpřipravených stavebních jednotek, jako jsou různé typy nanočástic převážne na bázi polymerů, které spojujeme do hierarchických struktur pomocí různých interakcí (van der Waalsovy, adheze, elektrostatické atrakce, plastické deformace atd.). Povrch tvořených morfologických struktur je následně upravovám pomocí vhodné povrchové chemie nebo dekorován nanočásticemi na dosažení požadovaných vlastností výsledného materiálu (stacionární fáze pro různé typy separací, katalýza, membrány atd.).

Paralelnř k experimentům je skupina velmi aktivní v oblati matematického modelování kontrolních procesů jako je agregace a lámání, modelování vlivu hydrodynamiky na tyto procesy jako i charakterizace transportních jevů probíhajících v porézním médiu. Z hlediska biotechnologie hlavní aktivita je zaměřena na modelování procesů probíhajících uvnitř buněk jako je změna metabolizmu za různých podmínek jako, procesy glykozilace proteinů a pochopení vlivu operačních parametrů na optimalizaci kultivace buněk.

Pokud máte zájem zapojit se do vědecko-výzkumné činnosti v této laboratoři, kontaktujte vedoucího laboratoře - Miroslav.Soos@vscht.cz. Laboratoř nabízí zajímavá témata bakalářských, diplomových i disertačních prací.

Aktualizováno: 27.10.2015 12:50, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi