Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Výzkumné skupiny studentů → Chemické inženýrství → Výzkumné skupiny → Laboratoř automobilových katalyzátorů

Laboratoř automobilových katalyzátorů

Kontaktní osoby

Prof. Ing. Miloš Marek, CSc.
e 22044 3104
b Milos.Marek@vscht.cz

Doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
e 22044 3293
b Petr.Koci@vscht.cz

Webové stránky laboratoře

→ http://www.vscht.cz/monolith (v angličtině)

Skupina se zabývá výzkumem katalytických reaktorů pro konversi automobilových výfukových plynů, s přímou návazností na praktické využití v průmyslu. Experimentální data jsou získávána měřením v laboratorním minireaktoru, kde jsou testovány vzorky katalyzátorů za podmínek blízkých skutečnému provozu (neustálený stav, změny vstupních teplot a koncentrací). Celá aparatura je řízena počítačem. Získaná data jsou pak dále využívána při vytváření matematických modelů a vyhodnocování reakčně-kinetických parametrů.

Pomocí matematických modelů jsou prováděny simulační studie a předpovídán vliv konfigurace monolitického reaktoru na dosahované konverze škodlivin (oxid uhelnatý - CO, nespálené uhlovodíky - HC, oxidy dusíku - NOx, a pevné částice - PM). Je také zkoumáno složitější dynamické chování reaktoru za specifických podmínek (nelineární dynamika).

Rozvoj metod pro snímkování povrchu katalyzátoru v mikro- a nano- měřítku umožňuje také vytváření velmi podrobných modelů porézní katalytické struktury. Na takto detailní úrovni je pak simulován vliv morfologie katalyzátoru (tj. velikosti pórů, rozmístění a rozměry částic aktivních katalytických kovů) na celkovou účinnost reaktoru.

Aktualizováno: 15.9.2015 11:25, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi