Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Výzkumné skupiny studentů → Ekonomika a management

Ekonomika a management

graf2

Vznik katedry je spojen se založením Fakulty ekonomicko-inženýrské ČVUT Praha v roce 1952. Vedle směrů zaměřených na řízení energetiky, strojírenství, stavebnictví a dopravy byla zahájena i výuka specialistů na řízení a ekonomiku chemického průmyslu.

V současnosti katedra intenzivně pracuje na aplikaci moderních metod řízení, využívá špičkové softwarové produkty pro podporu rozhodování, součástí výuky jsou rozsáhlá manažerská simulační cvičení. Vedle odborných teoretických poznatků je kladen důraz na schopnost absolventů využívat výpočetní techniku při analýze a zpracování informací či při algoritmizaci rozhodování. Součástí výuky je i praxe v podniku, a to zejména v rámci diplomního projektu, který konkrétní problém podnikové praxe řeší. Neméně významné jsou však i letní odborné praxe, během kterých stráví studenti po absolvování prvního roku magisterského studia minimálně 3 týdny v konkrétním podniku a někteří si tak poprvé vyzkoušejí, jak prakticky uplatnit získané odborné vědomosti. Katedra patří k prvním pedagogickým pracovištím, která v České republice zahájila výuky logistiky.

Katedra pokračuje i v tradici zapojování studentů do vědecké činnosti katedry, kteří své výsledky prezentují pravidelně na studentské vědecké konferenci, ale podílejí se také na vědecko -výzkumné práci pedagogů katedry.

→ Webové stránky katedry

Informace o studiu

 

Kontakt 

Katedra ekonomiky a managementu 
VŠCHT Praha
Studentská 6
166 28 Praha 6 − Dejvice (mapa)
Tel: 220 443 097 a 220 443 000

Pověřená vedoucí katedry: 
Doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
Sekretariát: 
Jana Motejzíková
Tajemník: 
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Z prostředí katedry


Aktualizováno: 14.1.2016 12:54, Autor: Jana Motejzíková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi