Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorské studium je jasná cesta pro všechny, kteří vidí svůj profesní život ve vědě, ať již v soukromé či v akademické sféře. Můžete si vybrat mezi studiem na VŠCHT Praha, například kombinovaným s kratším výjezdem do ciziny, či studiem typu double degree, ve kterém budete studovat rovnou na 2 univerzitách. 

Na VŠCHT Praha je otvíráno přes 40 doktorských studijních programů. Doktorskou práci je možno v řadě z těchto programů vypracovávat společně s pracovníky ústavů Akademie věd ČR.

Samozřejmostí je možnost studovat v češtině i angličtině.

Spolu s podáním přihlášky k doktorskému studiu si uchazeči volí i téma disertační práce.

Ke studiu v doktorském studijním programu přijímáme uchazeče s řádně ukončeným magisterským studijním programem a potřebnou způsobilostí, přičemž přijímací řízení mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; jejich přijetí je ovšem podmíněno řádným ukončením magisterského studijního programu. 

Témata jsou každoročně zveřejňována na začátku kalendářního roku (v současnosti ve dvou kolech, kdy první kolo slouží pro včasné podání přihlášky do double degree programů, kdy se studium odehrává kromě VŠCHT Praha i na zahraniční univerzitě a absolvent získá český i zahraniční titul).

Podrobnosti naleznete na samostatném webu. 

Web doktorského studia