Fakulta technologie ochrany prostředí

O fakultě

Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) vznikla roku 1953 pod jménem Fakulta technologie paliv a vody. Od poloviny osmdesátých let se ale začala výrazněji začala orientovat i na problematiku ochrany životního prostředí, což vyústilo v přejmenování na současný název roku 1991. V roce 2019 FTOP skončila na 2. místě v kategorii Chemie – veřejné žebříčku hodnocení fakult projektu fakultaroku.cz.

Při výuce na FTOP se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Společný základ se všemi fakultami v bakalářských oborech studentům dodá širokou obecnou znalost v oblasti chemie a technologie rozšířený o předměty jejich specializace. V navazujících magisterských programech se již studenti věnují svému oboru podle konkrétních požadavků a zájmů. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Možností je i výuka magisterského programu Sustainability and Environmental Engineering v angličtině nebo mezinárodní spolupráce s dalšími evropskými univerzitami na magisterském programu IMETE či dvojím doktorátu s univerzitami v Belgii a Francii.

Absolventi naší fakulty nacházejí uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu, například chemického či petrochemického a široká možnost uplatnění se nachází i v oblasti ochrany životního prostředí. Absolventy máme i v analytických laboratořích, inspekčních a kontrolních orgánech, státní zprávě či výzkumu. V neposlední řadě stojí za zmínku i uplatnění v projektových a konzultačních organizacích nebo jako technologové, specialisté či environmentální manažeři. Mezi významné absolventy patří například Milan Smrž, autor a spoluautor desítky odborných publikací a patentů a viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, která usiluje o úplnou náhradu fosilních a jaderných zdrojů obnovitelnými či Miroslav Kos, spoluautor celé řady technologických řešení ČOV v ČR, včetně Nové vodní linky pražské, dokončené v roce 2019.

Studium je také úzce spjato s vědeckou prací na všech ústavech a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.

Záznam z dne otevřených dveří
Celá fotogalerie

Vědci, kteří tě budou učit

Prof. Vladimír Kočí

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA se ve své odborné činnosti věnuje environmentálním dopadům lidské činnosti, environmentálním vědám a…

Prof. Jan Bartáček

Zabývá se různými procesy recyklace zdrojů z odpaní vody. Jedná se o energeticky pozitivní nebo úsporné procesy (anaerobní fermentace,…

Dr. Pavla Šmejkalová

Pavla Šmejkalová, laureátka ceny Vitriol roku 2022 pro nejlepšího pedagoga FTOP, usměvavá, trpělivá a vždy ochotná nabídnout pomocnou ruku…

Doc. David Kubička

Zabývá se využitím heterogenní katalýzy pro přeměnu látek získaných zpracováním biomasy na cenné chemikálie a pokročilá biopaliva. To zahrnuje…

Studijní programy: