Ústav učitelství chemie

O ústavu

Ústav zajišťuje výuku navazujícího magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy, programu celoživotního vzdělávání Učitelství chemie pro střední školy – studium v oblasti pedagogických věd a celoškolních volitelných předmětů. Výuka probíhá v prostorech, které umožňují začlenění chemických experimentů do přípravy pedagogů. K dispozici je moderní výuková laboratoř, laboratoř didaktiky chemie, fotolaboratoř a učebna s demonstračním stolem a digestoří.

Na VŠCHT Praha je možné studovat plnohodnotný navazující magisterský program Učitelství chemie pro střední školy (v prezenční formě), který je určen pro absolventy bakalářského studia chemie. Dříve byl nabízen i kurz celoživotního vzdělávání (CŽV), pro který se používá lidový pojem „pedagogické minimum“. Ten v současné době není otvírán.

Navazující magisterské studium je plnohodnotný studijní program v prezenční (denní) formě. Pro jeho absolvování je třeba získat 120 kreditů, což odpovídá 3 600 hodin (pokud je 1 kredit = 30 hodin). To zahrnuje přímou výuku cca 14 hodin týdně + praxe s reflektivními semináři cca 6 hodin týdně. Výuka obvykle probíhá v celém týdnu a jeden den je vyhrazený na pedagogickou praxi. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi získají vysokoškolský diplom a titul Mgr. Absolventi mají kvalifikaci učitele 2. stupně ZŠ, učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů na SŠ a učitele odborných chemických předmětů na SŠ.

Činnost ústavu se zaměřuje také na další vzdělávání pedagogů a doktorandů VŠCHT, učitelů chemie (Letní a Podzimní škola a Regionální centra učitelů chemie), pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí pro žáky základních a středních škol (Chemická olympiáda, ChemQuest, letní soustředění Běstvina a Běstvinka, laboratoře pro středoškoláky) i širokou veřejnost a výzkum související s uvedenými činnostmi. V rámci výzkumných, projektových i popularizačních aktivit na podporu přírodovědného vzdělávání ústav spolupracuje s ORLEN Unipetrol a.s. a řadou dalších partnerů.

Web ústavu

Vědci, kteří tě budou učit

Petr Holzhauser

Petr Holzhauser se dlouhodobě věnuje vzdělávání v oblasti chemie a popularizaci přírodních věd nejen na vysoké škole, ale také mezi…

Alena Vališová

Na VŠCHT vyučuje didaktiku a je garantkou magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy. Specializuje se na obecné…

Jitka Lorenzová

Jitka Lorenzová se odborně zabývá proměnou vědního a společenského paradigmatu v postmoderním období, otázkami profesní a oborové identity sociální pedagogiky, inkluzí v oblasti chemického…

Martin Čapek Adamec

Martin Čapek Adamec se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce, zejména chemie a jiných přírodních věd. Ve studiu vás…

Studijní programy:

Navazující magisterské studium