Nejčastěji kladené otázky

Přijímací řízení

Šance je velká. VŠCHT Praha se snaží optimalizací svých kapacit vyhovět co největšímu počtu uchazečů o studium. Nové studenty do většiny studijních programů přijímáme na základě posouzení průběžných výsledků studia na střední škole, bez skládání přijímacích zkoušek. Čím lepší známky z matematiky, chemie, případně dalšího příbuzného předmětu se objevovaly na vašich vysvědčeních, tím pravděpodobnější je vaše přijetí. U uměleckého čtyřletého programu uchazeči skládají talentové zkoušky a u ekonomických programů se konají přijímací zkoušky, ale s širokou možností prominutí.

U konkrétního studijního programu lze najít statistiku, kolik lidí se loni přihlásilo a kolik bylo přijato. I když je nějaký program extrémně v kurzu, vždy je možnost zkusit program podobný.

Do bakalářských chemických programů se přijímá na základě průměru z matematiky a chemie. Počítají se známky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (celkem osm známek – čtyři známky z každého předmětu).

Pokud nemáte tyto předměty po celé 4 roky na střední škole, můžete místo nich zadat známky z jiných přírodovědných předmětů (fyzika, biologie…). V případě uměleckého čtyřletého programu také z jiných předmětů souvisejících s vybraným programem (u tohoto programu se také konají talentové zkoušky).

Pokud máte na střední škole více chemických nebo matematických předmětů, můžete je do přihlášky zadat všechny.

Do bakalářského programu ekonomika a management se konají přijímací zkoušky. Ty je ale možné prominout. Mimo jiné pokud máte celkový průměr ze všech předmětů na výročním vysvědčení z předposledního ročníku střední školy nejhůře 1,5 včetně za předpokladu, že součástí středoškolského studia byl „Anglický jazyk“ i „Matematika“. Podrobné informace a další možnosti prominutí.

Známky z maturity se nijak nehodnotí. Maturitu jen musíte mít složenou, než se zapíšete ke studiu na VŠ.

Průměr, který dostačuje pro přijetí na konkrétní chemický studijní program, vychází každý rok trochu jinak – záleží, kolik uchazečů s jakým průměrem se přihlásí. Předem tak nejde s jistotou říci přesné číslo. Velmi zhruba ale v minulých letech platilo, že na nejžádanější chemické programy se dostali uchazeči, kteří měli z rozhodných předmětů průměr do 2,0. Pro přijetí na většinu programů pak dostačoval průměr do 3,0. Na některých studijních programech dostali šanci zkusit to i uchazeči s horším průměrem. Platí, že VŠCHT Praha chce nabídnout šanci co nejvíce uchazečům. Důležité je, aby přijatí studenti nepodcenili první semestr. Ukazuje se, že kdo pracuje hned od začátku, tak má šanci uspět i s relativně horším prospěchem ze střední školy. A naopak, kdo si první semestr nechá utéct, tak se pak často velmi zapotí. Uchazeči se mohou na studium připravit a ověřit své znalosti v e-larningových kurzech Připrav se.

Ano, můžete být přijati a na VŠCHT nastoupit, pokud úspěšně odmaturujete v září. Kdo nemůže odevzdat maturitní vysvědčení do stanoveného termínu (který bývá kolem poloviny června – přesně viz podmínky přijímacího řízení), můžete zažádat písemně děkana fakulty (skrze příslušný děkanát) o pozdější odevzdání.  Děkan může prodloužit termín pro ověření splnění podmínek k přijetí, nejdéle však do dne zápisu do studia.

Studijní programy jsou základní „jednotky“ studia na VŠCHT Praha. Pro bakalářské studium se uchazeči hlásí právě na studijní programy. Jednotlivé programy mohou (ale nemusí) obsahovat specializace. Specializace v bakalářském studiu, pokud je daný program obsahuje, si studenti volí až v průběhu studia, poté, „co se rozkoukají“ (obvykle na konci prvního ročníku – s výjimkou uměleckého čtyřletého programu). Volbou specializace si studenti volí skupiny předmětů, které budou muset zvládnout k dokončení studia. Zvolenou specializaci je možné v odůvodněných případech změnit i později (obvykle to ale znamená nutnost studia více předmětů).

V dvouletém navazujícím magisterské studiu si uchazeči obvykle volí specializaci už přímo při podání přihlášky. Dá se tedy říci, že se uchazeči hlásí přímo na specializace (pokud je studijní program obsahuje).

Krátce – ne, vše by mělo být stejné jako pro Čechy. Koneckonců podmínky jsou stejné i pro kohokoli z EU. Platí, že studium v českém jazyce je zdarma bez ohledu na občanství. Vysvědčení a maturita ze Slovenska je brána jako česká – není potřeba nic dokládat navíc. Znalost slovenštiny dostačuje – není potřeba skládat přijímací zkoušky z českého jazyka. Posléze při samotném studiu není problém komunikovat s vyučujícími slovensky. I když samozřejmě veškerá výuka a studijní materiály jsou česky (případně anglicky). Závěrečnou práci lze mimo češtiny a angličtiny sepsat i ve slovenštině.

Uplatnění

Naši absolventi jsou ve svých oborech špičkovými odborníky. Většinou nemají problém najít po dokončení studia uplatnění v oboru i mimo něj. Velká část našich absolventů najde zajímavou kariérní příležitost v zahraničí, zejména ve výzkumné sféře. Kromě technologické oblasti se naši absolventi stále častěji uplatňují ve vrcholných manažerských pozicích. Tomuto trendu odpovídá i průběžné inovování studijních plánů, zahrnujících v čím dál větší míře tzv. soft skills – i trénink komunikačních a manažerských schopností, informační technologie v chemii apod. Podrobné uplatnění k jednotlivým studijním programům naleznete v jejich popisu.

Obecně lze říci, že absolventi nacházejí uplatnění snadno, a to nejčastěji ve vystudovaném anebo příbuzném oboru. 88 % našlo vyhovující zaměstnání snadno nebo s mírnými obtížemi, 74 % uvedlo, že našlo své uplatnění v oboru, který vystudovalo, nebo v příbuzném oboru. Dlouhodobá nezaměstnanost se mezi absolventy téměř nevyskytuje – pouze 1 % bylo evidováni na úřadu práce více než půl roku. (dle výsledků rozsáhlého výzkumu mezi absolventy VŠCHT Praha)

To nejdůležitější na začátek – oborová nabídka na VŠCHT je široká – od ochrany přírody, potravin, přes farmacii a průmyslovou chemii až k informatice a managementu.

Nedávný rozsáhlý průzkum mezi absolventy VŠCHT Praha ukázal, že většina jich zůstává věrna vystudovanému oboru. Výjimky ale nejsou úplně vzácné. Studium na VŠCHT pěstuje vaše schopnosti analýzy problémů, vede vás k systematičnosti, testuje vaše logické dedukce. Taková kvalifikace je žádaná vždy, napříč nejrůznějšími obory. Ekonomie, jazyky a trénink tzv. soft skills, které jsou možnou součástí všech studijních programů na VŠCHT Praha, váš rozhled a možnosti uplatnění ještě rozšiřují.

Život v Praze

Dostupnost kolejí na VŠCHT Praha je ve srovnání s jinými pražskými vysokými školami velmi vysoká. Kapacita areálu na Jižním Městě je dostatečná, v zásadě každý mimopražský student místo na koleji získá. Jen je potřeba požádat ve stanoveném termínu, než se zbylá místa nabídnou dalším zájemcům.

V Praze lze také nalézt studentské spolubydlení, k čemuž obvykle slouží kontakty mezi staršími spolužáky. Jde o řešení dražší – byty jsou v Praze nedostatkové zboží. Přesto studentské byty jsou oblíbené a během studia se do nich část studentů přestěhuje.

VŠCHT Praha poskytuje svým studentům ubytování v areálu kolejí Prahy 4 – Kunraticích („na Jižáku“). Získat místo na koleji jako student VŠCHT Praha je podstatně snadnější, než u ostatních univerzit. Nespornou výhodou ubytování na koleji VŠCHT Praha je možnost časově neomezeného přístupu na internet.

Celý areál kolejí je dobře situován vzhledem ke spojení MHD a to i v nočních hodinách (z centra jede noční autobus 11 minut přímo před koleje).

Areál kolejí Prahy 4 – Kunratice není nutné opouštět, potřebujete-li si nakoupit, chcete-li si zasportovat, vypít pivo nebo jít tančit. Součástí areálu jsou kromě studentské menzy obchody s potravinami, restaurace a kluby. Sportovat můžete na hřištích a loukách přímo před kolejí, stolní tenis a posilovna je k dispozici uvnitř. Na koleji je pro studenty k dispozici dostatek praček. Více o kolejích se dozvíš i v naší příručce o kolejích pro nastupující prváky.

Pro stravování je nejlépe využít studentských menz. Jedna je v areálu kolejí, další dvě vedle VŠCHT Praha v Dejvicích. Výběr je minimálně ze čtyř jídel a dvou druhů polévek. Menzy nabízejí obědy, večeře i doplňkový prodej (např. baget, jogurtů, apod.) za výhodné ceny. Po celý den jsou otevřena občerstvení v obou budovách VŠCHT Praha, v tomto výčtu by neměl chybět ani klub Carbon.

Život v Praze znamená vyšší výdaje než v malých městech jinde v Česku. Zároveň lze ale využít podpory ze strany školy a ze strany státu. Studenti do 26 let můžou čerpat různé slevy (např. cena MHD je v Praze i na české poměry poměrně nízká). VŠCHT Praha vyplácí stipendia v několika oblastech (prospěchové, ubytovací, sociální). Průměrné náklady si můžete spočítat v naší kalkulačce studijních nákladů.

Studium

VŠCHT Praha patří mezi vstřícné školy s rodinnou atmosférou. To ale neznamená, že je studium lehké – koneckonců jen tak může být prestižní a oceňované v praxi. Nicméně – kdo se studiu věnuje od počátku, chodí na cvičení a učí se průběžně, tak má velkou šanci uspět, i když třeba na střední neměl super prospěch. Zejména v prvním ročníku je potřeba nic neodkládat a hned počítat a učit se.

Kdo má zájem, najde snadno pomocnou ruku. Studentští tutoři organizují doučování a poradí v případě jakýchkoli komplikací.

Statistiky úspěšnosti jsou zkreslovány tím, že se na VŠCHT část uchazečů zapíše, ale nikdy reálně do školy nezačnou chodit. Proto je pravda, že ze zapsaných studentů do druhého ročníku postoupí obvykle méně než polovina.

Co se chemie týká, tak nejprve je třeba říci, že v bakalářském studijním programu Ekonomika a management se s ní potkáte pouze, pokud budete chtít – povinná není. Pro ostatní (chemické) bakalářské programy je chemie (přesněji různé základní chemické směry) součástí společného základu (povinných předmětů společných pro všechny chemické bakalářské programy). Výuka chemie začíná v podstatě od začátku, takže není problém ji zvládnout, ať již přicházíte z gymnázia nebo z odborné střední školy (zvládnout se to dá, i kdybyste chemii na střední neměli vůbec – ale pak to chce značné nasazení). Zároveň není ani potřeba předchozí zkušenost z laboratoří (výhodou ale samozřejmě je).

Určitá znalost chemie do startu je ale samozřejmě výhodou. Zjistit, jak na tom jste, a připravit se, můžete v online kurzech Chemických výpočtů a Obecné a anorganické chemie.

Matematika je povinná pro všechny bakalářské studenty. Navazuje na základní středoškolskou matematiku. Není potřeba mít maturitu z matematiky ani zvláštní matematické semináře. Bez problému ji zvládají i studenti středních odborných škol.

Zároveň je pravda, že matematika patří mezi předměty, na kterých končí nemalý počet studentů. Hlavním důvodem je relativní obsáhlost probíraných témat. Je tak potřeba začít počítat a učit se hned od první hodiny, od prvního cvičení. Naši učitelé, cvičící i tutoři jsou nápomocní a i ten, kdo na střední matematiku moc nemusel, je často úspěšný. Kdo naopak zaspí začátek, obtížně to dohání a ne vždy uspěje. Ale zamakat se dá vždycky!

Pro představu, jakou úroveň středoškolské matematiky je vhodné do začátku ovládat, poslouží online kurz Připrav se – matematika.

Časová náročnost studia koresponduje s náročností ostatních vysokých škol. Je však nezbytné počítat s časem, který strávíte v laboratořích. Práci v nich nelze nahradit žádným způsobem teoretické přípravy. Velmi podobné je to se získáváním poznatků a zkušeností při studiu např. medicíny. Na začátku studia je většina rozvrhu daného školou. Podobně jako na jiných vysokých školách roste směrem k vyšším ročníkům variabilita studia a tím i možnost upravit si rozvrh podle vašich představ.

V situaci, kdy nejde předpokládaný studijní plán dodržet (zdravotní důvody, vrcholoví sportovci atd.), je možné zažádat o mimořádný studijní plán a povinnosti v čase rozložit jinak. Na mimořádný studijní plán není právní nárok, ale v důvodných případech škola vychází vstříc.

Samozřejmě ano. Kromě obvyklých možností studentských brigád, které vám zprostředkují agentury, se můžete již od prvního ročníku ucházet o místo laboranta nebo pomocné vědecké síly na vybraných odborných ústavech školy. Tyto možnosti prohlubují vaše zkušenosti a jsou zpravidla lépe finančně ohodnoceny. Ve vyšších ročnících máte možnost se zapojit do rozsáhlejších výzkumných úkolů, často i mezinárodních, či do popularizace vědy. VŠCHT Praha tento způsob uplatnění svých studentů maximálně podporuje.

Návštěva přednášek je, podobně jako na jiných vysokých školách, především věcí vašeho zralého uvážení. Zvláště na začátku studia ale silně doporučujeme na veškerou výuku poctivě chodit. VŠCHT Praha jde zvládnout celkem snadno – mnozí z těch, co matematiku nebo chemii na střední nemuseli, najednou zjistí, že to není problém – pokud se ale studiu budete od začátku věnovat.

Vedle přednášek probíhá výuka i formou cvičení (účast na některých je povinná) a laboratoří (ty jsou povinné prakticky vždy).

VŠCHT Praha je vybavena moderní počítačovou sítí. Celá škola je pokryta WiFi signálem dostupným pro studenty. Ve škole jsou pro studenty k dispozici počítače s veškerým potřebným softwarem a přístupem na internet. Každý student získá vlastní univerzitní e-mailovou adresu. Samotný systém studia práci s počítačem předpokládá – jeho prostřednictvím si budete sestavovat rozvrh, komunikovat se svými pedagogy, budete mít přístup k odborným databázím a literatuře i k jídelníčku v menze. Přípojka k internetu je standardním vybavením pokojů na koleji.

Škola také studentům zprostředkovává přístup k licencím jak běžného kancelářského software (Microsoft365), tak ke specializovanému softwaru pro řešení úloh spojených se studiem. Většinu softwaru je možné instalovat na osobní počítače studentů.

Získat zahraniční zkušenost je velmi jednoduché. Soupis spolupracujících zahraničních univerzit je velmi rozsáhlý. VŠCHT Praha je mimořádně silně zapojena do mezinárodních studijních programů (LPP/Erasmus, Leonardo da Vinci, přímé vazby mezi školami) a 100 % studentů VŠCHT Praha má možnost vycestovat a strávit část svého studia v zahraničí. Programy mezinárodních studijních výměn a podpora ze strany mateřské VŠCHT Praha znamená často úhradu veškerých nákladů spojených s pobytem v zahraničí. Studijní možnosti sahají od evropských zemí přes Spojené státy americké až po Japonsko a Čínu.

Kromě dlouhých studijních pobytů (které se počítají v měsících) je snadné opakovaně vyjet na týdenní zahraniční kurzy (ATHENS) a mezinárodní konference (které se počítají ve dnech až týdnech).

Více na stránce o studiu v zahraničí.

Na VŠCHT Praha je povinná výuka angličtiny, která je zaměřená na technickou a chemickou terminologii a slovní zásobu, porozumění odbornému textu, komunikaci a praktické použití gramatiky. Škola nabízí možnost volitelných kurzů – rozšiřující výuku angličtiny i jiných jazyků, ale to již zcela dobrovolně.

Pro rozvoj schopnosti komunikace v cizím jazyce je ideální odjet do zahraničí – na VŠCHT je to velmi snadné, v podstatě kdo chce jet do zahraničí, tak může.

Samozřejmostí je možnost psát bakalářskou a diplomovou práci v angličtině – což se hodí ve chvíli, pokud plánujete další studijní nebo pracovní kariéru v zahraničí.

Na VŠCHT Praha je také možné studovat double degree programy (magisterské nebo doktorské) – kromě VŠCHT studujete i na zahraniční univerzitě a po absolvování obdržíte dva diplomy.


Na VŠCHT Praha je možné studovat plnohodnotný navazující magisterský program Učitelství chemie pro střední školy (v prezenční formě), který je určen pro absolventy bakalářského studia chemie. Dříve byl nabízen i kurz celoživotního vzdělávání (CŽV), pro který se používá lidový pojem „pedagogické minimum“. Ten v současné době není otvírán.

Navazující magisterské studium je plnohodnotný studijní program v prezenční (denní) formě. Pro jeho absolvování je třeba získat 120 kreditů, což odpovídá 3 600 hodin (pokud je 1 kredit = 30 hodin). To zahrnuje přímou výuku cca 14 hodin týdně + praxe s reflektivními semináři cca 6 hodin týdně. Výuka obvykle probíhá v celém týdnu a jeden den je vyhrazený na pedagogickou praxi. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi získají vysokoškolský diplom a titul Mgr. Absolventi mají kvalifikaci učitele 2. stupně ZŠ, učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů na SŠ a učitele odborných chemických předmětů na SŠ.


V současné chvíli VŠCHT Praha nenabízí bakalářské a magisterské programy v kombinované formě studia.

Studijní programy na Ústavu ekonomiky a managementu nabízejí i možnost paralelek s blokovou výukou a s velkou časovou flexibilitou.

Po domluvě je možno studium v prezenční formě (i chemických programů) upravit mimořádným studijním plánem a tak ho uzpůsobit časovým možnostem studenta. Na mimořádný studijní plán nemá student právní nárok.

Studium ve studijních programech v českém jazyce je zdarma pro všechny, bez ohledu na státní občanství.

Poplatky se platí pouze, pokud student přesáhne o více než rok standardní dobu studia (při započtení i minulých neúspěšných studií).

VŠCHT Praha také nabízí studijní programy v anglickém jazyce, u kterých se školné platí.

Podporu pro studenty se specifickými potřebami poskytuje Poradenské a kariérní centrum. Studentům se snažíme kompenzovat jejich handicap bez snížení kvality studia.