Studium v zahraničí

Pokud chcete během studia na české vysoké škole vycestovat do zahraničí a zkusit, jaké to je studovat v zahraničí, pak je VŠCHT Praha tou správnou volbou. Škola má uzavřenu celou řadu smluv s prestižními zahraničními univerzitami a šance získat stipendium a vyjet například ve známém programu ERASMUS (nově ERASMUS +) je vysoká. Více najdete na webu zahraničního oddělení VŠCHT.

KRÁTKODOBÉ STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Výměnné studijní pobyty ERASMUS+

Studenti bakalářského a magisterského programu můžou vyjet na jeden až dva semestry v rámci studijního cyklu po dokončení minimálně prvního ročníku studia.

Kam mohu vycestovat za studiem? – Na partnerské univerzity. Aktuální seznam najdete na webu zahraničního oddělení.

A co peníze? – výjezdy jsou bude podporovány stipendiem z Erasmus+ programu, výše příspěvku se liší podle destinace a délky pobytu.

Praktické stáže ERASMUS+

Studenti magisterského a doktorského programu můžou vyjet na dva až dvanáct měsíců v rámci studijního cyklu.

Kam mohu vycestovat za studiem? – Na partnerské university nebo na jakoukoliv jinou univerzitu či instituci v Evropě (Erasmus+ zapojených zemích), která aplikuje vědu a výzkum v oboru, který je relevantní ke studovanému programu.

A co peníze? – výjezdy jsou podporovány stipendiem z Erasmus+ programu, výše příspěvku se liší podle destinace a délky pobytu.

Praktické stáže IAESTE

The International Association for Exchange of Student for Technical Experience, je mezinárodní studentská nezisková organizace, která zajišťuje zahraničních praxe pro studenty technických vysokých škol. Prostřednictvím výměnného programu IAESTE dostává každým rokem přes 15 studentů VŠCHT Praha možnost získat neocenitelnou zkušenost z pobytu v zahraničí. Více na webových stránkách www.iaeste.cz a facebooku www.facebook.com/vscht.iaeste.

Pro koho je program určen? – Všem studentům bakalářského, magisterského i postgraduálního studia a čerstvým absolventům českých technických vysokých škol, zejména tam kde má IAESTE své lokální zastoupení

Krátkodobé pobyty ATHENS

Mezi našimi studenty jsou velmi oblíbené rovněž krátké intenzivní odborné kurzy v zahraničí – program ATHENS. Vybraní účastníci si během jednoho týdne prohloubí znalosti v oboru účastí na odborných kurzech partnerské univerzity a navíc absolvují zajímavý kulturní program v atraktivních evropských velkoměstech. To vše s finanční podporou VŠCHT Praha.

Letní / zimní školy a workshopy

Vhodnou alternativou, jak si vyzkoušet pobyt a studium v zahraničí jsou letní a zimní školy, krátkodobé pobyty, na které také VŠCHT studentům přispívá stipendiem na podporu mobility.

DLOUHODOBÉ STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Joint a multiple degree programy

Podstatou studia joint a multiple degree programů je možnost získat zároveň vzdělání, a tedy i diplom z několika univerzit najednou. Joint degree programy jsou zakončeny vydáním jednoho diplomu za všechny zúčastněné univerzity, kdežto z multiple degree programů získáte tolik diplomů, na kolika univerzitách jste studovali.

Studium je obvykle rozvrženo tak, že každý semestr trávíte na jiné univerzitě v jiné zemi. Úspěšné dokončení těchto programů dává absolventům nespornou výhodu na trhu práce.

Pro koho je program určen? – studenti magisterského a doktorského programu

Kam mohu vycestovat za studiem? – VŠCHT Praha v současné době nabízí magisterské Erasmus Mundus programy (joint i multiple degree) na fakultě technologie ochrany prostředí (více o nich najdete zde) a PhD double degree programy na všech fakultách (více info o PhD. Programech najdete zde).

A co peníze? – Studijní programy v rámci Erasmus Mundus nabízejí financování studia z prostředků Evropské unie.