Podmínky přijetí

Bakalářské studium

Podávání přihlášek od 15. 1. do 31. 3.

VŠCHT Praha přijímá k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení v chemických programech probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u uměleckého čtyřletého programu je předepsána talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností. Uchazeči o studium Ekonomiky a managementu přijímací zkoušku skládají, může jim však být prominuta.

Zahraniční uchazeči bez maturity z českého nebo slovenského jazyka musí vykonat přijímací zkoušku z českého jazyka.

Zjistit více

Magisterské studium

Podávání přihlášek od 15. 1. do 31. 3.

Každý bakalářský studijní program má na VŠCHT Praha přímé pokračování v navazujícím magisterském studiu. Výjimkou je čtyřletý profesní bakalářský studijní program Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.

VŠCHT Praha přijímá k navazujícímu magisterskému studiu uchazeče s ukončeným bakalářským vzděláním. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek pro uchazeče-absolventy bakalářského programu, na který daný magisterský studijní program navazuje. Uchazeči, kteří neabsolvovali vybrané studijní předměty, vykonají přijímací zkoušku. Podmínky pro přijetí do programu Odvětvový management jsou mírně odlišné.

Zjistit více

Doktorské studium

Podávání přihlášek do poloviny dubna

Součástí přihlášky do doktorského studia je výběr tématu disertační práce. Na VŠCHT Praha je možné studovat v běžných studijních programech v českém nebo anglickém jazyce nebo v double degree programech, ve kterých studenti studují zároveň i na partnerské zahraniční univerzitě a po úspěšném absolvování obdrží dva diplomy.

Zjistit více

Studium v českém jazyce pro cizince

Cizinci můžou v České republice studovat zdarma ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce. Pro přijetí do studijního programu je nutné složit přijímací zkoušku z českého jazyka.

Zjistit více

Bankovní spojení pro úhradu přihlášky


Číslo účtu: 0130197294/0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: 90000+číslo přihlášky
Specifický ani konstantní symbol se neuvádí

V případě úhrady ze zahraničí:
IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294
SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

PEDAGOGICKÉ ODDĚLENÍ

Kontaktní e-mail: ped@vscht.cz

Osobní konzultace přihlášek

Po–Čt   9:00–12:00  13:00–15:00

Pá   9:00–12:00  


DĚKANÁTY FAKULT
(a další pracoviště)

Kontakty na referentky, které provází studenty celým studiem na daném pracovišti.

bakalářské studium

Petra Kohoutová
Petra.Kohoutova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 768

magisterské studium

Klára Voltrová
Klara.Voltrova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 767bakalářské studium

Dana Brzoňová
Dana.Brzonova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 650

magisterské studium

Veronika Gřundělová
Veronika.Grundelova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 890


bakalářské studium

Hana Svobodová
Hana2.Svobodova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 891

magisterské studium

Jana Nývltová
Jana.Nyvltova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 891


bakalářské studium

Kateřina Pavlíčková
Katerina1.Pavlickova@vscht.cz
Tel.: +420 220 444 311

magisterské studium

Jaroslava Bradáčová Jaroslava.Bradacova@vscht.cz
Tel.: +420 220 444 311


Litvínov 

(Univerzitní centrum
VŠCHT Praha – Unipetrol)