Fakulta potravinářské a biochemické technologie

O fakultě

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) byla založena v roce 1952 a pod současným názvem působí od roku 1969.

Fakulta má moderní zázemí pro výuku chemických, biologických, inženýrských a dalších disciplín a řadí se tak mezi důležitá univerzitní centra potravinářských a biologických věd. Na základě vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé přírodě a vědy o potravinách se významně podílí na řešení problematiky lidského zdraví a kvality života.

FPBT nabízí studium v bakalářských programech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu, výživu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní bioanalytickou chemii. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv.

Absolventi nachází uplatnění v různých odvětvích chemického, potravinářského, farmaceutického a biotechnologického průmyslu, v laboratořích monitorujících kvalitu a bezpečnost potravin, léčiv, životního prostředí. Absolventi se mohou dále uplatnit ve státní správě, ve výživovém a jiném poradenství, na různých pozicích v podnikovém managementu, na pracovištích, která se zabývají výzkumem a vývojem. Studenti doktorského studia se podílí na špičkovém multidisciplinárním výzkumu v oblasti potravinářských technologií a biotechnologií, bezpečnosti a kvality potravin, klinické biochemie, molekulární biologie a mikrobiologie.

Vědecké týmy FPBP se intenzivně zapojují do programů národní i mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích a participují na řadě výzkumných projektů. Jednotlivá pracoviště mají pro vědu a výzkum ideální zázemí tvořené unikátním přístrojovým vybavením jak pro základní, tak pro aplikovaný výzkum, které je srovnatelné s vybavením špičkových pracovišť v zahraničí.

Vědecko-výzkumné aktivity FPBT jsou úzce propojeny i s pedagogickou činností. Do jednotlivých projektů jsou zapojováni studenti všech stupňů studia v rámci řešení svých bakalářských, diplomových a doktorských prací. Získávají tak cenné zkušenosti jak v práci s moderní přístrojovou technikou a technologiemi, tak v realizaci výzkumných úkolů, které mohou dále uplatnit ve své profesní kariéře.

Záznam z dne otevřených dveří
Celá fotogalerie

Vědci, kteří tě budou učit

Doc. Milena Stránská

Její hlavní vědecká činnost je zaměřena na výzkum přírodních látek a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin. Konkrétně se zabývá…

Prof. Tomáš Ruml

Zabývá se vývojem nových postupů pro funkční nahrazení poškozených tkání (např. při popáleninách). Výzkumníci na ústavu se také snaží…

Doc. Helena Čížková

Helena Čížková se zaměřuje na vybrané technologie výroby potravin rostlinného původu, podílí se na výuce předmětů Principy úchovy potravin…

Prof. Tomáš Brányik

Profesor Tomáš Brányik je ředitelem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který nadále působí na Ústavu biotechnologie na Vysoké…

Studijní programy: