Fakulta potravinářské a biochemické technologie

O fakultě

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) byla založena roku 1952 a pod současným názvem působí od roku 1969.

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.

Studenti doktorského studia se podílí na špičkovém multidisciplinárním výzkumu v oblasti potravinářských technologií a biotechnologií, bezpečnosti a kvality potravin, klinické biochemie, molekulární biologie a mikrobiologie.

Pevné základy chemie poskytované fakultou jsou základem pro zkoumání živé přírody a vědy o potravinách a podporují klíčové civilizační hodnoty, jako je lidské zdraví a kvalita života.

Záznam z dne otevřených dveří
Celá fotogalerie

Vědci, kteří tě budou učit

Prof. Jana Hajšlová

Profesorka Jana Hajšlová je vedoucí laboratoře akreditované dle ISO 17025 zaměřené na kontrolu chemické bezpečnosti a autenticity potravin. Současný…

Prof. Kateřina Demnerová

Její specializací je mikrobiologie, hlavně potravinářská a mikrobiologie životního prostředí. Projekty, které řeší se svým týmem, jsou zaměřeny na…

Doc. Helena Čížková

Helena Čížková se zaměřuje na vybrané technologie výroby potravin rostlinného původu, podílí se na výuce předmětů Principy úchovy potravin…

Doc. Rudolf Ševčík

Rudolf Ševčík je pracovníkem Ústavu konzervace potravin, kde se specializuje na technologii potravin, kterou také přednáší studentům. Výzkum docenta…

Studijní programy: