Biochemie a biotechnologie

Jde o dlouhodobě nejpopulárnější program na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Je ideální pro studenty, které kromě chemie baví i biologie a zajímají se o mikroorganismy, živočišné i rostlinné buňky a viry a současně o biotechnologie nebo léčiva. Podle zvolené specializace se z vás stanou odborníci v oblasti tradičních (pivovarství, lihovarství) a moderních (produkce biologicky aktivní látek, využití GMO) biotechnologických procesů, získáte podrobné znalosti v oborech biochemických, molekulárně biologických, mikrobiologických ap. Pochopíte podstatu a význam přírodních látek v medicíně. Budete výborně připraveni pro magisterské studium v programech Biochemie a buněčná biologie, Mikrobiologie a genové inženýrství, Biotechnologie a bioinženýrství a Přírodní látky a léčiva.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Farmaceutické firmy
 • Biochemický a klinický výzkum
 • Biotechnologické firmy
 • Firmy v oblasti ochrany životního prostředí
 • Státní správa
 • Akreditované laboratoře
 • Zdravotnické instituce

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Specializaci si studenti volí až v průběhu prvního ročníku studia. Přihláška se podává na studijní program. Vybrat si budete moci z následujících specializací:

Garant programu

Martin Halecký
Zabývá se produkčními (biopesticidy a funkční materiály pro biotechnologie) i dekontaminačními biotechnologiemi (čištění odpadní vody a vzduchu) z hlediska aplikace bioreaktorů, regulace a řízení procesů, povrchových vlastností a tvorby biofilmu.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 150 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B301

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 548


přijatí studenti: 307

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.