Fakulta potravinářské a biochemické technologie

O fakultě

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) byla založena roku 1952 a pod současným názvem působí od roku 1969.

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.

Studenti doktorského studia se podílí na špičkovém multidisciplinárním výzkumu v oblasti potravinářských technologií a biotechnologií, bezpečnosti a kvality potravin, klinické biochemie, molekulární biologie a mikrobiologie.

Pevné základy chemie poskytované fakultou jsou základem pro zkoumání živé přírody a vědy o potravinách a podporují klíčové civilizační hodnoty, jako je lidské zdraví a kvalita života.

Zobrazit více

Vědci, kteří tě budou učit

Prof. Jana Hajšlová

Profesorka Jana Hajšlová je vedoucí laboratoře akreditované dle ISO 17025 zaměřené na kontrolu chemické bezpečnosti a autenticity potravin. Současný…

Prof. Kateřina Demnerová

Její specializací je mikrobiologie, hlavně potravinářská a mikrobiologie životního prostředí. Projekty, které řeší se svým týmem, jsou zaměřeny na…

Prof. Pavel Kotrba

Nejen on sám, ale i celá jeho mezinárodní skupina se zabývá (zdá se, že již již od 70. let…

Prof. Petra Patáková

Profesorka Petra Patáková se podílí se na výuce předmětů Biotechnologie v potravinářském průmyslu, Biotechnologie II a Hygiena a sanitace…

Studijní programy:

Doktorské studium

Doktorské studium je jasná cesta pro všechny, kteří vidí svůj profesní život ve vědě, ať již v soukromé či v akademické sféře. Na VŠCHT Praha je otvíráno přes 40 doktorských studijních programů.

Informace o doktorském studiu