Mikrobiologie a genové inženýrství

Budete se podílet na objevování nových mikroorganismů a zkoumat jejich vliv na okolí. Unikátní rozsah výuky je doplněn o specializované předměty jako bioinženýrství atd. Uplatníte se v potravinářských, klinických i veterinárních laboratořích nebo výzkumu. Program je bez dalších specializací. Na naší planetě je stále více než 90 % mikroorganismů, které dosud nebyly identifikovány. Chtěli byste se podílet na objevování nových druhů? Chtěli byste vědět více o tom, kolik mikroorganismů osidluje naše tělo? Jakou mají funkci v životním prostředí a kdy jsou „hodní“, a kdy „zlí“? Mikrobiologie je obor, který podstatně rozšiřuje znalosti získané v bakalářském studiu v oblasti biologických věd. Výuka je zaměřena na specializované obory jako biochemie, fyziologie a genetika mikroorganismů a dále na aplikované směry jako jsou mikrobiologie životního prostředí, mikrobiologické zkoumání potravin, farmaceutická mikrobiologie a základy hygienicko-klinické mikrobiologie. Tento rozsah výuky je v ČR unikátní a je doplněn výukou bioinženýrství a dalšími specializovanými předměty. Kromě povinných laboratorních cvičení budete zapojeni do práce na svých projektech v laboratořích, kde si osvojíte praktické dovednosti a znalosti.

Uplatnění

 • Potravinářské laboratoře
 • Klinické a veterinární laboratoře
 • Dekontaminace životního prostředí
 • Průmyslový výroba potravin
 • Vědecko-výzkumné laboratoře
 • Doktorské studium

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Ondřej Uhlík
Zabývám se mikrobiální ekologií. Ta umožňuje poznávat velkou diverzitu mikroorganismů i důležitost jejich metabolické aktivity pro řadu odvětví: obnovu životního prostředí, efektivní využívání půdy a udržitelné zemědělství či predikování klimatických změn.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita: 20 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N302

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 71


přijatí studenti: 25

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.